Kan du helt enkelt förlänga golvvärmen?

Ofta är det nödvändigt att värma en extra yta i en källare eller loftkonvertering. Om det är möjligt att enkelt förlänga en befintlig golvvärme i huset, och vilka problem det kan leda till, läs här.

Grundläggande tilläggsalternativ

I grund och botten kan du säkert förlänga golvvärme. Förutsättningen för detta är givetvis att den befintliga värmegenerern också kan ge tillräckligt med värmeffekt för att tillföra de nyanslutna områdena.

Omräkning av växten

För en större förlängning ska hela systemet beräknas av specialisten. Vid elvärmare måste tryck, flödetemperatur och flödeshastighet alltid justeras och justeras för att säkerställa fortsatt optimal drift av systemet efter expansion.

Även om värmegeneratorn kan tillhandahålla den erforderliga energin beror det på en tillräcklig fördelning av dessa energimängder genom värmaren. Detta är det enda sättet att säkerställa att önskade rumstemperaturer kan nås när som helst på alla områden.

För de områden där uppvärmningen ska förlängas krävs en exakt beräkning av den nödvändiga uppvärmningsbehovet. Systemet måste kunna tillhandahålla den erforderliga värmen på alla områden, och har fortfarande tillräckliga strömreserver (ökning i flöde) som är tillgängliga för att fungera bra.

Egna värmekretsar för förlängningen

Expansionsområdena kan inte lätt utökas från befintliga uppvärmningsytor. Det nya utrymmet behöver ofta en ny leverans, till exempel om det är en källare eller vinden eller är ett liknande stort område. De måste då anslutas direkt till värmegeneratorn.

Om en anslutning till en värmekretsgrenrör i befintlig del är möjlig, kan du bara bedöma på grundval av respektive strukturella förhållanden. Det måste också finnas en motsvarande rördimensionering i befintlig del.

Utgångspunkten för denna bedömning är återigen en motsvarande beräkning av en fackman på området. Eftersom anslutningarna emellertid måste göras av värmespecialisten, kan hela planeringen och genomförandet av förlängningen lämnas till specialistbolaget.

Anslutning av värmekretsfördelare

Problem uppstår också ofta när man försöker ansluta ett nytt värmekretsgrenrör (för förlängningen) och ett befintligt värmekretsgrenrör till samma styrenhet. Det fungerar inte i alla fall.

Möjliga lösningar för detta problem kan vara:

  • att installera en gren framför kontrollstationen och ansluta en annan, autonom styrstation
  • skapa en ny mixergrupp för hela områdena tillsammans
  • Installation av en helt ny distributör (vanligen upp till 12 kretsar är möjliga på en distributör) och övergripande kontroll över alla kretsar tillsammans

Dessutom skulle dessa lösningar också säkerställa att det inte finns någon "materialblandning" inom växten som i allmänhet kan anses vara ogynnsam. Framför allt talar frågan om korrosion och eventuell korrosionsskada i systemet mot enskilda partiella lösningar med många olika material.

Tips och tricks

Kostnaden för en förlängning baseras alltid på nödvändiga åtgärder som är nödvändiga för utvidgningen. I många fall kan du minska kostnaderna men också med lämpliga subventioner. Dessutom är det vanligtvis möjligt att dra av en del av hantverkarens kostnader (arbetstid, inget material) från inkomstskatten.

Video Board: Airmaster ozonaggregat för professionell luktsanering