Träramkonstruktionen vid det prefabricerade huset


Träramkonstruktion är det klassiska och ett mycket populärt sätt att bygga ett prefabricerat hus - men vad är det? I den här artikeln kommer du att lära dig hur träramkonstruktion fungerar och vilka fördelar det ger dig när du bygger och bor senare i huset.

Hur fungerar träramkonstruktion?

Principen för träramkonstruktion är mycket enkel: en trästruktur bestående av ett stort antal balkar utgör den stödjande basen till vilken väggar, tak och tak senare sitter fast. Denna konstruktion är inte bara stabil och hållbar, men möjliggör också de mycket korta byggtiderna hos ett prefabricerat hus (eller skalet), som vanligtvis bara varar några dagar. Eftersom träbalkarna är prefabricerade på fabriken, behöver de bara monteras på byggarbetsplatsen.

De många fördelarna med träramkonstruktion

Träramkonstruktionen erbjuder praktiskt taget inga nackdelar. Den första stora fördelen är flexibiliteten: Om du vill bygga upp ditt prefabricerade hus i efterhand eller växa något, är detta inte ett problem; Trästrukturen utökas enkelt med "några barer". Denna flexibilitet tillåter inte bara strukturella förlängningar, men också en mycket variabel planlösning, där förändringar också är enkla.

Träramkonstruktionen vid det prefabricerade huset: prefabricerade

Att bo i ett prefabricerat hus, erbjuder ramkonstruktion ytterligare fördelar: du kan inte bara dra nytta av ett behagligt, naturligt rumklimat utan också från utmärkt värmeisolering. De goda isoleringsegenskaperna hos trä säkerställer maximal effektivitet och därmed lägre driftskostnader.

Sist men inte minst skyddar träramkonstruktionen din plånbok: Till skillnad från andra, mest soliga konstruktioner, är denna byggnadsmetod relativt billig och möjliggör investeringar i andra saker, såsom möbler. Men inte bara ur ekonomisk synvinkel är denna konstruktion billigt: ​​De relativt tunna väggarna säkerställer optimal användning av utrymme; Effekten av väggbredder är ofta underskattad vid beräkning av bostäder.

Tips och tricks

Ta reda på hur man kan bygga ett prefabricerat hus hos olika prefabricerade leverantörer. Förutom träramkonstruktionen finns det också andra alternativ som också är effektiva och i vissa fall ännu mer användbara än träramkonstruktion. Innan du bestämmer dig för ett hus, bör du informeras.


Video Board: