Justera och justera skärpan


Varje fönsterfönster som flyttas ofta måste justeras vid någon tidpunkt. Om fönstret är styvt är inredningarna också mer stressade och skadade. För övrigt förbrukar ett dåligt justerat fönster men också högre värmekostnader, eftersom utkasten kan tränga in utan hinder.

Anteckna tiden

Eftersom ramarna inte behöver justeras varje år, tittar man ofta på rätt tid för inställningen först. Så här är en liten checklista när du ska ställa in dina fönster:

  • Utkast runt rampen är märkbar
  • Fönsterhandtaget är svårt eller omöjligt att vända
  • slipsljud när du öppnar fönstret
  • Vingen måste skjutas upp när den öppnas
  • Fittings gör pops när de är lutade eller öppna

Ställ skärmen steg för steg

  • Oljespray / WD40
  • Fett / mjölkfett
  • skruvmejsel
  • Insexnyckel olika storlekar

1. Bestäm riktning

Självklart, innan du kan ställa in fönstret ordentligt, måste du ta reda på var det hänger. Öppna och stäng fönstret väldigt långsamt. Om möjligt är en andra person på andra sidan väldigt hjälpsam. Innan du börjar bör du spraya justerskruvarna med en liten oljespruta, som WD40. Då har oljan tid att lossa skruvarna och de skadar inte någonting.

2. Justera vid hörnlager

Hörnbutikerna är den viktigaste punkten där du kan göra justeringar. Beroende på tillverkaren av fönstren behöver du insexnyckeln eller en plattskruvmejsel här. För den diagonala justeringen är det nedre hörnlagret ansvarat för vingenes tryck inom ramen, det övre och nedre hörnlagret, och eventuellt den lilla låsstiftet. Dessa är inte alla justerbara på vissa fönster, så du kan behöva söka efter något. För det mesta måste du försöka lite i vilken riktning som helst.

3. Justera skjuvlageret

Speciellt vid lutning gör man märkningsjusteringsproblem på sakslagret. Det sprickar sedan högt eller grindar på ramen. Justera inte skjuvlageret ensamt, men alltid i samband med hörnlagren. Saxlaget kommer alltid att ha flyttat de andra armaturerna med eller vice versa.

Tips och tricks

När du är i det borde du alltid ta bort vikten och den inre ramen under en kort stund, ta bort gammalt använd fett. Samtidigt bör nytt fett appliceras på maskinens rörliga delar. Glöm inte de små låsstiften.


Video Board: Justera skruvspänningen på en frisörsax