Fönster kitt - vad är torrsäsongen?


När det gäller torkningstiden för fönsterkittet, kommer det ofta till tvetydighet. Vilken kitt behöver torka i hur länge, och där för-och nackdelarna med traditionella kattungar är, läs här.

kitt arter

I grund och botten måste man skilja mellan traditionella och moderna fönsterförseglingsmaterial. Det finns tre stora grupper:

  • silikonbaserade tätningsmaterial (rekommenderas inte alltid)
  • traditionell fönsterklänning på linolja och slurrykritbas
  • modern, plastbaserad fönsterkitt

Med den traditionella varianten är det viktigt att uppskatta torkningstiderna i två till fyra veckor. Med de moderna kattungarna ("syntetisk fönsterkit") är torkningstiden bara en till två dagar. Silikonbaserade tätningar torkar på ännu mindre tid, ofta inom en dag.

Tips och tricks

Experter rekommenderar fortfarande användningen av traditionell kitt, trots att den är spröd efter en tid och ersätts efter några år. Men kiting behöver erfarenhet och rätt teknik. Han måste bytas ut och förnyas när han börjar vägra.


Video Board: