Råbetongborttagning behövs vid borttagning av betongfunderingar


De som står inför uppgiften att ta bort en konkret grund kommer ofta att ta reda på varför materialet är så pålitligt långvarigt. Vanligtvis hjälper bara brutskraften, och beroende på styrkan i stiftelsen, lovar bara tung utrustning som en kullning eller jackhammer utsikterna till framgång.

I de flesta fall måste olika metoder prövas och underhållas, kompletteras eller ändras enligt framsteg och framgång. I början är det en möjlighet att segmentera betongen med en flex eller en sidoklippare. I det här fallet bildas individuella sektioner genom sågning av kolumner, som sedan slås ut med en hammare och en flatt mejsel.

Om betongfundamentet har lagts frostbeständigt, så är det nästan alltid fallet utomhus, en jackhammer eller en mortising hammare måste användas. På det professionella området finns det mini-grävmaskiner med stenbearbetningsdetaljer.

Som hemhjälp och med lämplig tid avlämnas borrning av hål och införande av träspinnar av bok. Genom en konstant generös vattning blåser det expanderande träet betongen.


Video Board: