När försäkringen täcker vattenskador i källaren

Vattenskador i källaren beror på orsaken för att uppnå försäkringsföreskrifter. I de flesta byggförsäkringar är skador från översvämningar och översvämningar uteslutna. Även skador på grundvattnet och grundvattnet är inte försäkrade om inte en förlängd naturfallsförsäkring har tagits ut.

Kranvatten, grundvatten, översvämning

Om en källare har körts på grund av ett bristningsrör täcker denna skada den vanliga byggförsäkringen. När det gäller vattenskador har den försäkrade en kranförsäkring med kranvatten med standardversionen av byggförsäkringen

I händelse av akut skada, ger brandkåren omedelbar hjälp och pumpar ut i källaren. Samtidigt är den berörda personen skyldig att minska skadan genom självutmattning för att säkra sitt försäkringsskydd.

För vattenskador från andra källor än kranvatten, kan elementskador försäkra sig, även om detta inte är eller bara mycket dyrt erbjuds i vissa mycket hotade områden.

Video Board: folksam försäkring vattenskada - och inget täcks!