Vad måste du överväga om du vill byta kolborstar i en tvättmaskin?

Bytet av kolborstar är en uppgift som säkert uppstår minst en gång under tvättmaskinens liv, eftersom motorkolverna helt enkelt bär delar. Hur man byter kol, kan du läsa här.

Olika modeller

Alla tvättmaskiner har inte samma struktur. För vissa maskiner kan du därför byta kol och hus, för andra måste du byta kol individuellt tillsammans med hållarna.

Se till att motorn vrider åt höger eller vänster. Beroende på motorvarianten behöver du kolar som är märkta med antingen en grön eller en blå punkt och är fasade på olika sidor.

tillgänglighet

För de flesta maskiner behöver du inte skruva av bakpanelen. Motorn är nästan alltid tillgänglig underifrån, vilket betyder att du bara behöver sätta maskinen på sin sida.

Tips och tricks

Om du inte har erfarenhet och är osäker är det bäst att lämna kolförändringen till en specialist. Felaktigt arbete på motorn kan alltid leda till att maskinen förstörs.

Video Board: Mxabbe - Aerox stunt 2011