Vad är ett prefab hus i alla fall?

Med all information om det prefabricerade huset - priser, mönster eller tips, måste du först fråga dig själv: Vad gör ett hus egentligen ett prefabricerat hus? I denna artikel kommer du att lära kännetecknen hos det prefabricerade huset och varför det blir mer och mer lik det "normala" huset.

Var kommer termen "prefabricerad hus" från?

Först och främst måste vi klargöra frågan: varför kallas denna typ av konstruktion faktiskt "prefabricerade hus"? Detta beror på monteringens art: De färdiga, så färdiga delarna av huset levereras från fabriken till platsen och monteras där inom några dagar "redo".

Dessa delar inkluderar väggar, tak, taket och självklart de stödelement som håller detta "skelett" av enskilda delar tillsammans. En avgörande fördel här är att delarna är väderskyddade fram till slutmontering och därmed inte förlorar sin kvalitet.

Vad är ett prefab hus i alla fall?: prefabricerade

Tillverkarna och katalogen

En annan viktig skillnad mellan prefabricerade och fasta hus är det faktum att du har en tillverkare för allting. Du behöver inte mobilisera otaliga hantverkare eller en arkitekt för att bygga huset. Du har en kontaktperson, ditt prefabricerade husbolag.

De prefabricerade husbolagen brukar ha något som en katalog, från vilken du kan välja en modell. Detta är också den allmänna ideen om det prefabricerade huset; en som redan finns "hundratals gånger". Trenden har dock starkt förändrats till enskilda prefabricerade hus: Konstruktionen med bärande träbjälkar möjliggör även extroverta former.

Och låt oss vara ärliga: Skulle du vara riktigt stolt över ett hus som har byggts ganska många gånger redan? Valet av interiörer ökar med tillverkarna, så att du som kund måste göra så få kompromisser som möjligt.

Trenden mot "massiva"

De flesta husägare idag är angelägna att ha så mycket "massiv" som möjligt i sitt hem för att ytterligare förbättra hemkomfort och långsiktig kvalitet. Användningen av solidisolering och material som betong eller fast tegelsten hjälper.

Tips och tricks

För att få en uppfattning om hur prefabricerad konstruktion har förändrats under de senaste decennierna, kolla med tillverkarna själva.

Video Board: Renovera badrum - Steg 1 - Golv