Vad är kraften i en induktionskokare?

Tekniken som används för att skapa en induktionskokare är fundamentalt annorlunda än en vanlig keramisk spis. Vad detta innebär för induktionskokarens prestanda och vilka tjänster som är vanliga, kommer du att lära dig i det här inlägget.

Tjänster i jämförelse

När det gäller en keramisk spis har de individuella kokzonerna vanligtvis angivna maximala kapaciteter. Det så kallade "höghastighets matlagningsfältet" har vanligen mellan 2,5 och 3 kW, de återstående kokplattorna brukar vara i keramikhällen med maximal effekt på 1 kW - 1,8 kW. Om du trycker på skjutreglaget släpper du mindre ström.

Effektvärden vid induktionshällen

Induktionshällen har vanligtvis flera "booster" -positioner för att kunna utföra speciellt kokningen ännu snabbare.

Med enskilda enheter kan inte bara strömmen på upp till 4 kW slås på, men även nästan dubbelt så kan energin användas - upp till utgångar på cirka 7,5 kW för en enda häll.

Speciellt intressant är enheterna med area induktion. De upptäcker automatiskt var en kruk är och tar all tillgänglig ström automatiskt till botten av krukan.

Faktisk prestanda

Från den angivna nominella effekten måste man emellertid skilja den verkliga prestanda. Vissa fysiska faktorer leder till effektförluster i praktiken på grund av funktionen hos en induktionskokare.

  • endast ca 80 - 90% av nominell effekt kan omvandlas till magnetisk energi
  • Konvektion leder till energiförluster
  • Värmestrålning och värmeledning leder också till energiförluster

Den totala energin förlorad men är något mindre än andra typer av spisar. Detta gör induktionshällen till en av de mest energieffektiva matlagningsmetoderna. Skillnaden med annan teknik är dock i praktiken endast liten och har liten effekt på strömförbrukningen under tillagningen.

Tips och tricks

Den faktiska användbarheten beror i stor utsträckning på kvaliteten på de använda krukorna. Potkvaliteten spelar även en mycket större roll i induktionshällen än i konventionella keramiska fält.

Video Board: