Vad är smältpunkten för stål?

När det gäller smältpunkten för stål uppstår osäkerhet ofta. I vilket område smältpunkterna för enskilda ståltyper kan ligga, och hur detta kan bestämmas exakt, hittar du detaljerad information i den här artikeln.

Smältpunktsintervall av stål

I allmänhet kan man säga att smältpunkten för stål ligger inom ett temperaturområde mellan 900° C och 1500° C. För enskilda stålkvaliteter kan smältpunkten emellertid vara mycket annorlunda. Det finns vissa kriterier i stållegeringen som är avgörande.

Smältverk av stål

Om du vill bestämma smältpunkten för stål måste du vara medveten om att det faktiskt är en "smältzon".

Vid en viss temperatur börjar stål att flyta. Därefter existerar stål i en så kallad "blandad fasstruktur". I detta skede är stål en massiv massa som även innehåller fasta beståndsdelar och kvarvarande smälta. Endast när temperaturen stiger ytterligare blir stål helt flytande.

Bestäm smältpunkten för stålkvaliteter

Det finns flera möjligheter för detta:

  • Bestämning av exakt stålkvalitet och uppskattning av materialegenskaperna eller
  • Läser i EKD enligt kolinnehållet

EKD

EKD är det så kallade järn-koldiagrammet. Det ger smältpunkterna för vissa stål beroende på deras kolhalt (det viktigaste kriteriet för smältpunkten). Diagrammet kan också användas för gjutjärn.

Baserat på kolhalten (på diagrammets X-axel) och temperaturen (y-axeln i diagrammet) kan man läsa faskompositionen för varje ståltyp. Det finns två viktiga linjer för smältområdet.

Den så kallade Solidus-linjen (anslutning av punkterna AHIECF i diagrammet) visar när ett visst stål börjar kondensera. Nedanför denna linje är ett stål med en viss kolhalt fast, över vilken den börjar kondensera och komma in i den massiva fasen.

Den andra viktiga linjen är Liquidus-linjen (koppling av punkterna ABCD i diagrammet). Ovanför denna linje är stålet fullständigt flytande, under det att det befinner sig i blandfas-kompositionen.

Stålets smälttemperatur ligger därför alltid inom temperaturområdet mellan solidus och liquiduslinjen. Det är faktiskt ett smält temperaturområde.

Minskat informativt värde för EKD

Du måste bara vara försiktig med EKD om du vill bestämma smälttemperaturområdet för höglegerade stål. Ju högre andelen andra legeringsbeståndsdelar (utom järn och kol), desto mer felaktigt blir diagrammet. Med ökande innehåll av beståndsdelar som krom, nickel, vanadin och andra ämnen har deras smältpunkter en allt större effekt. Smältemperaturintervallet för legeringen börjar då att förflytta sig. I det här fallet har du inget annat val än att titta på en materialöversikt.

Detta gäller till exempel kromstål, som innehåller minst 12% krom, ofta till och med 17% eller 18%.

Tips och tricks

EKD ger ofta bättre information om smältning av en stålkvalitet än en enda indikation av smältpunktstemperatur i en materialbeskrivning.

Video Board: Mjuklödning