Vad är betydelsen av flödet i golvvärme?

Även om byggandet av golvvärme är mycket lätt att förstå, är kontrollen av golvvärmen väldigt komplicerad. Vilka viktiga termer och nyckeltal samt värden för golvvärme finns och hur de är relaterade kan hittas här.

Flödets grundläggande betydelse

Ju mer vatten genom rören i golvvärme
flöden, desto mer värme ges till rummet. Detta är en grundläggande inblick i golvvärme. Om du vill ha mer värme måste du öka flödeshastigheten.

Vad du måste ta hänsyn till är dock att en golvvärme också har en viss självreglering. Vid en mycket hög returtemperatur (RLT), flyter mindre värme från golvet till rummet. Den så kallade spridningen har sålunda förutom flödeshastigheten så också en inverkan på mängden värme i rummet.

spridning

Spridning är skillnaden mellan framledningstemperatur och returtemperatur. VLT är begränsad till 35° i moderna system. I äldre system används flödestemperaturer upp till 55°.

Inverkan på rörlängden

Ju längre ett uppvärmningsrör desto större är det motstånd som mängden vätska måste övervinna. Om pumpens kraft kvarstår oförändrad minskar flödet när rörlängden ökar.

Helst är längden på varje värmekrets densamma, så att en konstant flödeshastighet kan bibehållas. Om detta inte är av strukturella eller tekniska skäl, måste en så kallad hydraulisk justering ske under planeringen:

De kortare värmekretsarna måste strypas (dvs flödeshastigheten i dem reduceras), i de längre värmekretsarna måste emellertid vattnet flöda otvättat. Detta är det enda sättet att uppnå samma temperatur i alla rum via respektive flödeshastighet. För regulering servera här flödesmätare.

Samtidigt ökar spridningen av värmekretsen, vilket också måste beaktas vid planeringen. En annan fråga är avståndet vid värmekretsarna. Han har också ett inflytande på värmen i rummet.

Översikt över vikten av rörlängder och värmekretslängder:

  • Effekt på flödeshastigheten
  • Påverkan på spridningen
  • Tänk på effekterna på avståndet! (Närmare installation rekommenderas framför fönstren)
  • Tänk på effekterna av inbyggd hydraulisk balansering

Betydelse av pumpkraft

Pumpkraften måste väljas så att den nödvändiga uppvärmningsvärmen (den så kallade exakt beräknade uppvärmningsbehovet för ett rum) kan uppnås under alla omständigheter och även vid kalla utetemperaturer.

Ju kraftigare pumpen desto högre flödeshastighet kan vara. Detta är dock endast möjligt i ett begränsat utrymme, pumpens kraft är inte variabel. Dessutom bör pumpen helst inte köra vid full belastning, eftersom flödesbruset kan generera.

Tips och tricks

Vid läsplaner är det viktigt att komma ihåg att värmesystem ofta använder° K (grader Kelvin) istället för° C. Men omvandlingen är relativt enkel: Celsius graderna erhålls genom att subtrahera från Kelvin graderna 273.15. När du anger en temperaturskillnad (t.ex. 3 K temperaturskillnad) är det inte sant. Där motsvarar temperaturskillnaden i Kelvin temperaturskillnaden i * C.

Video Board: Ariana Grande - no tears left to cry