Vad är densiteten av glas?


Glas är ett material med mycket speciella egenskaper, det skiljer sig från alla andra material. I stället för en smältpunkt har den en transformationszon inom vilken den gradvis mjuknar och smälter sedan. Det finns många olika glasögon med olika kompositioner, varför vissa egenskaper hos materialet är varierbara. Vad är densiteten av glas?

Så tungt är glas

Tätheten hänför sig till kroppens vikt i förhållande till dess volym. Detta värde kan användas för att beräkna hur tungt ett glasobjekt av en viss storlek är. Det vanliga glaset har en densitet på 2500 kg / m³.

Det betyder: 1 kubikmeter glas väger 2500 kg. Detta värde gäller dock endast fast glas vid rumstemperatur. När uppvärmningen förändras, förändras densiteten när materialet expanderar, ökar volymen men bibehåller sin vikt / massa.

Tips och tricks

Kom ihåg den arkimediska principen: En flytande kropps flytning i vattnet och det flytande föremålet är alltid detsamma.


Video Board: H2Onsdag med experiment. Densitet.