Vad är skillnaderna mellan ett fast och ett prefabricerat hus?


När du tänker på att bygga ett hus, har du någonsin frågat dig frågan: fast eller prefabricerat hus? Var exakt skillnaderna ligger och om det prefabricerade huset är väldigt billigare, hittar du i följande artikel.

Förmodligen den största skillnaden: byggnadsperioden

Tack vare modern teknik och effektiva arbetsmetoder kan skalet på ett prefabricerat hus byggas om en till två dagar. Naturligtvis är ett fast hus inte tillräckligt för en jämförbar byggperiod: den klassiska "sten på sten" -konstruktionen tar ungefär åtta månader i genomsnitt, och den här tiden kan variera kraftigt.

I båda konstruktionerna måste emellertid en inredning göras så att huset är någonsin bebodligt. Detta tar vanligtvis åtta till tolv veckor och har inga signifikanta skillnader i de två typerna.

Vad är skillnaderna mellan ett fast och ett prefabricerat hus?: prefabricerade

En annan förlängning av byggtiden är en källare, där du borde tillåta ungefär tre till fyra veckor. Så du ser: Även om skalet på ett fast hus tar mycket längre tid än den prefabricerade versionen, men det tar några veckor, tills du kan flytta in.

Prisskillnaden är begränsad

Eftersom byggandet av ett hus är en seriös investering spelar priset naturligtvis en viktig roll. Det utbredda antagandet är att prefabricerade hus är betydligt billigare än fasta hus på grund av deras snabba byggtid och en "tunnare" struktur. Men ökad individualitet och allt högre kvalitetsstandarder orsakar prisökningar inom den prefabricerade byggbranschen.

Därför, låt oss vara ärliga: Skulle du verkligen njuta av ett nytt hus, som redan finns i samma form flera gånger? Eftersom prefabricerade hus ser orörda ut ur stiftet, växer fler och fler kunder till mer personliga varianter. Som ett resultat stiger priset delvis och i många fall redan ganska nära fasta bostadspriser.

Förutom själva huset uppstår oavsiktliga kostnader i båda varianterna, vilka inte skiljer sig åt i pris. Oavsett mark, utveckling eller "pappersarbete" - här kan du spara i det prefabricerade huset verkligen ingenting.

Förlust av levnadskomfort?

Ofta finns det tal om minskat ljud och värmeskydd i prefabricerade hus, är det sant? Grundkonstruktionen av det prefabricerade huset, en trästruktur med väggar och tak monterade på den, är i allmänhet inte lika isolerande som den fasta konstruktionen. De prefabricerade husstillverkarna arbetar dock med någonsin nyare metoder för att avhjälpa denna svaghet.

Således är förstärkningen av skalet med fasta element som betong eller tegel populär. För att optimera värmeisoleringen tillämpas speciell isolering. Detta är ett försök att komma så nära som möjligt till den exemplifierande isoleringen av det massiva huset från grunden.

Skillnader i avancerad hemautomatisering?

Installation av ett solcellssystem eller ett nytt effektivt värmesystem är vanligtvis meningsfulla investeringar att leva i miljövänliga och kostnadsbesparande. Det finns emellertid inga signifikanta skillnader mellan fast och prefabricerat hus.

sammanfattning

Följande översikt tjänar till att illustrera skillnaderna mellan prefabricerad och solid konstruktion igen.

  • Byggnadstid på skalet i det massiva huset betydligt högre, veckor av inredningsarbete eller källarkonstruktion men skiljer sig inte åt i tiden.
  • Prisskillnaden sjunker, eftersom den prefabricerade byggnaden med ökande individualitet också är dyrare.
  • Bo bekvämlighet i det massiva huset i princip högre, med moderna prefabricerade hus utrustade med många åtgärder för att förbättra levnadskomforten
    kan vara.
  • Installation av modern byggteknik i båda husstyperna är lätt att möjliggöra.

Tips och tricks

Låt experten ge dig råd när det gäller byggnadsmetodens beslut. I varje fall är chanserna att spara på prefabricerad konstruktion olika. Om du kan spara kostnader, bör du inte utesluta någon av de två typerna.


Video Board: