Tätning av byggnader med epoxiharts


Speciellt med äldre hus är fukten från marken ett besvärligt problem. Golvkonstruktionen börjar rotna om den är av trä. För ett betonggolv är hela rummen fuktiga och luktar mögliga. Därför är idag sådana golv ofta förseglade med epoxiharts.

Förhindra dyra renovering

Fukt orsakar dyr skada på byggnadsväven. Dessutom lider komforten och speciellt hälsan eftersom resultatet av fukt är mycket ofta skadlig form. Lösningen på problemet är försegling med epoxiharts. Det viskösa ämnet tränger in i varje por och gör substratet absolut vattentätt.

Samtidigt är det möjligt att lägga golvbeläggning, även om bottenplattan eller skiktet inte är helt uttorkad. Speciellt om laminat eller parkett ska läggas på ett svårt eller underlägset betonggolv, är tätning med epoxiharts den perfekta lösningen och förkortar också byggtiden.


Video Board: