Byte av tvättmaskinens kran - när och hur?


Läs här, när det är vettigt att byta tvättmaskinen, och vad du bör vara uppmärksam på när du byter ut.

problem vattenförsörjning

Om det finns mycket förkalkning, kommer inte tillräckligt med vatten att löpa igenom tvättmaskinens anslutningskran under vissa omständigheter. Om maskinen får för lite vatten stänger den sig av eller stannar mitt i programmet.

Problemet kan vanligtvis bara lösas genom att byta kran, eftersom maskinen inte kan fungera ordentligt utan tillräcklig vattenflöde.

Observera när du byter ut

Innan du byter ut det, var noga med att stänga av allt vatten (vid vattenmätaren). Reparationer av vattenrör och dricksvatteninstallationer får endast utföras av lämpligt utbildade personer.

I händelse av skada är du också ansvarig som hyresgäst i sin helhet för alla kostnader för att reparera skadan. Därför kan du bara varna mest omedelbart mot en förändring i din egen riktning.

Det bästa är att alltid byta ut ventilen, eftersom byte av ventilen ofta är svår och komplicerad. Att byta komplett kran är inte mycket dyrare.

Tips och tricks

Om du är en hyresgäst är utbytet av kranen strikt ansvaret för hyresvärden. Så du kan alltid vända dig till din hyresvärd med detta problem.


Video Board: Bygghemma.se - Diskbänksblandare - Bortmontering och byte Damixa