Vattenfläckar på keramikfältet?


Också på de bäst bevarade Ceranfeld kan vattenspår uppstå. Vad som händer och hur man tar bort dessa fläckar finns här. Dessutom, vilka andra orsaker kan sådana fläckar ha.

kalkfläckar

Efter rengöring av den keramiska kokplattan kan viss fukt kvarstå. Fukten avdunstar, men kalkbeståndsdelarna upplösta i vattnet förblir på ytan och brinner upp över tiden. Det skapar streck och fläckar.

I vissa fall kan de vita fläckarna också vara rester av ett rengöringsmedel som har bränt in.

avlägsnande

Alla kalkhaltiga smuts och fläckar kan enkelt avlägsnas med speciell Ceranfeldreinigern. Alternativt är det också möjligt att fortsätta med hemreparationer mot fläckarna. En halverad citron eller någon ättika hjälper till att avlägsna kalkhaltig nedsmutsning, de behöver bara agera lite (ca 30 minuter).

Tips och tricks

Märkbar nedsmutsning och grovhet på ytan kan alltid avlägsnas väl med Ceranfeldschaber. Var försiktig, annars kommer det att bli repor.


Video Board: