Rapportera vattenskador så snart som möjligt

För att alltid vara på den säkra sidan med försäkringsbolag måste vattenskador omedelbart rapporteras eller, som vanligt anges i avtalets villkor, omedelbart. Detta gäller också för rapportering till en ägare eller hyresvärd vars försäkring också kräver omedelbar information.

Muntlig och skriftlig form

Eftersom det i samband med den efterföljande reglering av vattenskadorna kan ett försäkringsbolag använda formella misstag att inte betala, ska rapporteringen av vattenskador göras genom korrespondens och telefon.

För detta är ett e-post tillräckligt som ett flankande meddelande, vilket i bästa fall redan levererar några första bilder av dokumentationen. Den muntliga anmälan ska göras omedelbart skriftlig bekräftelse och hållas i tryck.

Tips och tricks

Om du är osäker på vilket försäkringsbolag som är ansvarig för skadeståndsansökan, bör du anmäla byggförsäkringsbolaget samt fastighets- och hushållsförsäkring samt byggnadsägaren. Detta gäller även om försäkringsbolaget eller deras företrädare för det första förklarar sig oförenliga.

Video Board: FLIR Exx-Series for Building Applications