Anslut en tvättmaskin


Så småningom kommer den bästa tvättmaskinen att ge upp sin ande och måste sedan förnyas. I de flesta fall tar leveransföretaget över anslutningen av tvättmaskinen. En tvättmaskin kan dock också anslutas genom en hemförbättring när som helst och enkelt. Nedan hittar du en detaljerad guide, med vilken installationen och anslutningen av tvättmaskinen inte längre utgör ett problem.

Notera strömförbrukningen hos din nya tvättmaskin

I de flesta fall behöver en tvättmaskin inte ens brytas för att förnya den. Reparation av en tvättmaskin är inte särskilt värt för äldre modeller. Avgörande faktorer är framför allt de strikta europeiska kraven på tvättmaskinernas strömförbrukning. Baserat på EU-etiketten kan du enkelt se hur kraftintensiv tvättmaskinen är.

Fabriks tillbehör till tvättmaskin

En ny tvättmaskin levereras också med några tillbehör av tillverkarna:

  • tvättmaskin
  • tilloppsslangen
  • dräneringsslangen
  • eventuellt ett separat lintfilter
  • Tätningar för inloppsslangen

Skillnad mellan avlopps- och inloppsslangen

Du känner igen avloppsslangen eftersom den har en större diameter. Dessutom består det av ett flexibelt, som konsertfibrerat material. Endast med tvättmaskiner med Aquastop kan de två rören likna varandra. Var särskilt uppmärksam på förklaringarna från tvättmaskintillverkaren.

Välj inloppsslang enligt specifikationerna vid anslutningspunkten

Inloppsslangen är därför något tunnare och mindre flexibel. Anslutningarna (tvättmaskin och kran) pressas på slangen av maskinen. Inloppsslangar finns med raka och vinklade anslutningsdelar. Ibland kan du välja detta från tillverkaren. Förutom tvättmaskinens dimensioner måste du därför ägna särskild uppmärksamhet åt anslutningsalternativen i ditt hem.

Steg-för-steg-instruktioner för anslutning av tvättmaskin

  • Tvättmaskin med tillbehör
  • vattenpass
  • olika skiftnycklar eller en ratchet box
  • Wasserpumpenzange
  • eventuellt en arbetslampa eller ficklampa

1. Uppackning och borttagning av transportlås

Det är bäst att packa upp tvättmaskinen i närvaro av leveransföretaget för att kontrollera det för skador och skador i transit.

Innan du ansluter tvättmaskinen måste du ta bort transportlåset. Detta fixar trumman. Ta bort transportlås på installationsplatsen. Dessutom bör du hålla säkringarna (vanligtvis två långa skruvar) om du flyttar med tvättmaskinen igen.

2. Skruva på slangarna

Skruva sedan slangarna (inlopp och utflöde) till tvättmaskinen. Dräneringen görs antingen genom en speciellt konstruerad för tvättmaskinens avlopp eller sjunker eller badkar. För dessa avloppsventiler kan du hänga slangen över det böjda extrastycket.

Men du behöver också den här krökta järnvägen om du släpper direkt i ett avlopp som är avsett för tvättmaskiner. Inloppet måste vara av säkerhetsskäl (överflöde) ovanifrån. På dräneringssidan ser du ett avsmalnande gummipropp. Det är helt enkelt genom att vända sig fram och tillbaka så långt som möjligt in i dräneringen tills han fastnar. Den mjuka gummiliknande plasten på pluggen säkrar sig så att den inte faller ut.

Vrid inloppsslangen i vattenanslutningen med stopphållaren. Glöm inte förseglingen att sättas in varken här eller på andra ställen (inloppsslangen på tvättmaskinens sida och dräneringsslangen på tvättmaskinens sida). Om alla slangar är anslutna, kan du först slå på vattnet vid stoppknappen och kontrollera inloppsslangens täthet.

3. Lägg tvättmaskinen i sista ställningen och rikta in den

Tryck nu tvättmaskinen på slutlig ställning. Då måste du använda en andningsnivå för att anpassa tvättmaskinen. För att göra det kan du vrida tvättmaskinens fötter längre in eller ut. Tvättmaskinen måste vara i vattnet i alla riktningar (bredd och djup). Annars kan skador på trummelager förekomma.

4. Avhandlingar

Anslut nu strömkabeln. Nu ska du göra en provkörning med tvättmaskinen. Så bestämmer du om allt är väldigt tight. Var god uppmärksam på bruksanvisningen från tillverkaren vid igångsättning.

Tips och tricks

Observera absolut: Vid individuella dräneringsanläggningar för tvättmaskiner krävs rörventilation och backventil enligt lag. Övertyga dig om överensstämmelse.

Om din bricka inte har en Aquastop-enhet, bör du överväga att använda en tryckventil för att undvika eventuella negativa effekter.


Video Board: Inkoppling av tvättmaskin med avstängningskran