Väggvärme i den gamla byggnaden

I grunden verkar en vägguppvärmning, särskilt i gamla byggnader, vara meningsfull. Men kan förutsättningarna skapas för detta och vad bör man betrakta för vägguppvärmning i gamla byggnader? Nedan finns svaren, vad du ska tänka på när du eftermonterar.

Olika värmeprinciper för värmare

Väggvärmen fungerar på en annan princip än en vanlig värmare. Följande tekniker eller åtgärdsmetoder skiljer sig åt:

  • konvektion
  • strålningsvärme

Funktionsprincipens konvektionsvärme

Med konvektionsvärme uppvärms rumsluften. Detta är också principen för konventionell uppvärmning med vanliga radiatorer. Nackdelen är att bokstavligen måste alla rumsluften värmas upp för att få en trevlig känsla av värme.

Driftsprincip Strålningsvärme

Till skillnad från strålningsvärme. Här används en princip som redan funnits i kakelugnar. Värmen utstrålar genom det stora området. Därmed värms inte luften i rummet, men strålningsvärmen värmer upp föremål och levande saker som det möter.

Konvektionsvärme mot strålningsuppvärmning

Detta har också fördelen att inte hela rumsluften måste värmas upp. Detta är framför allt ett matematiskt problem. Om rumsluften fortsätter att värmas på vintern från en rumstemperatur på 18 grader Celsius, kostar varje extra grad av värme cirka sex procent mer energi i ett konventionellt konvektionsvärmesystem.

Den strålande uppvärmningen som väggvärme för den gamla byggnaden

Speciellt den gamla byggnaden, som ofta bara kan värmas väldigt dåligt, skulle förutbestämas för denna uppvärmningsteknik, som används vid vägguppvärmning. Men är det inte bara dessa nackdelar med en gammal byggnad som gör problem med vägguppvärmning? Som så ofta är svaret inte ett enkelt ja eller nej.

Detta ska beaktas vid vägguppvärmning i den gamla byggnaden: isolerade ytterväggar

Ytterväggarna är vanligtvis problemet i en gammal byggnad, eftersom det finns en dålig isolering här. Därför faller temperaturen också kraftigt, vilket resulterar i en daggpunkt i byggnadsväven. Fuktighet kondenserar i byggnadsämnet och skadar det dessutom. För övrigt kan du läsa om hur du på ett tillförlitligt sätt avfuktar murverk här.

Alternativt, eftermontera vägguppvärmning i murmurar i den gamla byggnaden

De yttre väggarna på en icke-rehabiliterad gammal byggnad utesluter en vägguppvärmning så från. För att integrera en väggvärme i ytterväggarna måste en isolering av murverket först ske.

Ändå kan väggvärmen användas i gamla byggnader. I en inredning renoveras väggarna ofta eller helt nya väggar ritas. Även här har gipsväggen länge varit den tekniska byggnadsstandarden.

Gipset är idealiskt för vägguppvärmning, eftersom gipsplattan kan värmeisoleras. Detta har också erkänt byggbranschen. Gipsplattor med integrerade väggvärmeelement har sedan länge erbjudits. Liksom i modulsystemet kan dessa kopplas samman.

Slutsatser vägguppvärmning i den gamla byggnaden

I grund och botten är en väggvärme idealisk för den gamla byggnaden. För här uppnås endast hus med stora utgifter för energi, trevliga temperaturer över vanliga konvektionsvärmare.

Däremot använder väggvärme principen om strålningsvärme och värmer upp bara kroppar och föremål som den möter. Om ytterväggarna inte (ännu) är termiskt isolerade, är integrationen av väggvärme i gipsmurar ett bra alternativ för den inbyggda renoveringen av den gamla byggnaden.

Tips och tricks

Väggvärmen är också det bättre värmealternativet för astmatiker och allergiker. Konvektionsvärme orsakar också att dammet svängs upp och transporteras uppåt med varmluft. Bostadsområden med strålningsuppvärmning, såsom väggvärme, har därför mindre omfördelning av damm.

Produktbild: ArtMari / Shutterstock

Video Board: