En väggvärme i badrummet


Väggvärmen är alltmer efterfrågad. Speciellt för badrummet finns det många husägare som är intresserade här. Vad som måste övervägas med en väggvärme i badrummet, har vi sammanfattat nedan för dig.

Väggvärmen - modern, men inte riktigt ny

Även om väggvärmaren endast har blivit populär under de senaste åren är det en uppvärmningsprincip som redan använde de gamla romarna. Den stora kakelugnen använder också denna princip. Konventionella varmvattenberedare med vanliga radiatorer arbetar med konvektionsvärme.

Väggen uppvärms i badrummet

Luften i rummet är uppvärmd. Speciellt i badrummet betyder därför en konventionell uppvärmning alltid mycket fuktig inomhusluft, eftersom luft med ökande temperaturer är känd att absorbera mer vatten. Denna fuktighet kondenserar sedan ofta på ytterväggen, eftersom detta är det kallaste.

Fördelar med väggvärme jämfört med andra värmesystem

Däremot fungerar väggvärme enligt principen om strålningsvärme. Det är inte rumluften, men de upplysta kropparna värms upp. Den viktigaste fördelen: Ett rum som är tempererat till 18 grader Celsius uppfattas av direkt belysning som 21 grader varm. Samtidigt skulle sex till sju procent mer värmeenergi behövas för varje ytterligare grad av uppvärmning vid temperaturer över 18 grader Celsius. Väggvärmen ger sålunda många fördelar:

  • mindre kostnader för uppvärmning
  • mer bekväm värme
  • mindre dammbildning (damm uppvärms inte av uppvärmd luft lika mycket som med konvektionsuppvärmning)
  • mindre luftfuktighet (bara en aspekt i badrummet)

Väggvärmaren bör dock helst monteras i ytterväggen. Varför förklarar vi i den länkade artikeln i detalj.

Integreringsmöjligheter för väggvärme i badrummet

Populär är väggvärmen i badrummet bredvid ytterväggen speciellt i små badrum också i duschen och på väggar med speglar (mindre dimma). Men det är återigen att betrakta att väggarna med väggvärme å ena sidan som möjligt inte borde levereras (strålningsvärme annars når inte den kropp som ska värmas upp). Å andra sidan bör extrem försiktighet vidtas när man hamnar i naglar eller borrar hål för att inte skada väggvärmare.

Klinkers väggar och väggvärme

Kakel på väggen med väggvärme är i grunden inga problem. Men med kakel lim måste den starka termiska expansionen beaktas. Högkvalitativ flexplatta är därför en viktig förutsättning. Vid skador på väggvärmen måste det också beaktas att väggen måste öppnas. Så det borde vara tillgängligt i enlighet med ersättningsplattor. Dessutom är mycket cementitativa väggbeklädnader och plåster ganska olämpliga eftersom cement leder till svår sprickbildning. Lime, gips och lera plåster appliceras smidigt.

I ytterväggen är väggvärmen särskilt viktig

För små badrum reduceras väggytan på ytterväggen dessutom avsevärt genom fönsterområdet. I detta fall är en storskalig design av väggvärmen också mycket viktig. Men som redan nämnts kan väggvärmen förlängas i badrummet mycket bra på andra väggar som spegelvägg och duschvägg och erbjuder till och med extra fördelar.

Tips och tricks

Något mer problematiskt är vägguppvärmningen i den gamla byggnaden. I synnerhet i en gammal byggnad utan isolering kan vägguppvärmning inte vara så fördelaktig. Mycket värme emitteras sedan till utsidan. Men väggvärmaren ska alltid innehålla ytterväggen, om den kan installeras i andra innerväggar.

Produktbild: Vadim Ovchinnikov / Shutterstock


Video Board: Flooré Instruktionfilm svenska HD