Palltruck: hur det fungerar


När det gäller transport av pallar är pallvagnar ett praktiskt och smidigt alternativ. Du kan ersätta en gaffeltruck på många områden. Vilka typer av lastbilar finns, och hur lastbilar fungerar exakt, hittar du i vår artikel.

Typ av lastbil

Palltruckar finns i olika versioner. Den enklaste typen består av endast två gafflar till pall, som lyfter pallen under transporten och ett handtag för att dra pallbilen. Pallens lyft sker med hjälp av en hydraulcylinder som manövreras av en hävarm på handtaget.

Andra mönster är

  • saxliftbilen
  • staplaren
  • lastbilen
  • den elektriska lastbilen

Saxliftar gör det möjligt att hantera lasten på pall på bordshöjd. Detta kan vara en lättnad på många områden och hjälpa till att spara tid på logistikområden. Lastkapaciteten hos sådana lastbilar ligger ofta i intervallet ett ton eller mer.

Palltruckar kan också lyfta laster högre än vad som krävs för transport. Detta gör det enkelt att placera pallar i lager med hög lager utan att det behövs en gaffeltruck. De kan användas antingen elektriskt eller manuellt. Återigen är laster upp till ett ton lätt att hantera.

Palltruckar möjliggör samtidig transport och vägning av laster. Detta görs genom elektroniskt arbetsbelastningsceller, som visar belastningens vikt mycket exakt och överför den även via WLAN-moduler om så krävs.

Elektrisk styrd pallvagn

Alla typer av lyftbilar finns i manuell version. Lastens lyft sker med mycket liten ansträngning genom en hydraulisk pump. Dessutom används elektriska hjälpdrivsystem.

Elektriska pallvagnar stöder mänsklig kraft när de dras av en inbyggd dragmotor, vilket gör det möjligt för pallar att röra sig enkelt, även om det är tungt. Det behöver bara kontrolleras, för pallens rörelse och även för hydraulpumpens funktion, krävs ingen ström.

Skillnad mot gaffeltrucken

För att gaffeltrucken ska lyfta en last behöver den en motvikt. Detta gör gaffeltruckar skrymmande och tunga och kräver vanligtvis en separat enhet som också driver lastbilen.

Palltrucken behöver ingen motvikt, vilket gör enheterna mycket mindre, lättare och smidigare.

Tips och tricks

Lastdiagrammet på lastbilen är alltid viktigt: det anger vilka laster som ska lyftas i vilken höjd för att inte äventyra stabiliteten.


Video Board: Pallyftare med