Smält Titan - Minns


Titan skruvar och plattor används ofta för medicinska ändamål. När benen har läkt och patienten återhämtar, kan dessa dyrbara titanstycken ofta tas med. Vissa människor vill smälta dessa tidigare livsgivare och göra dem till en ny juvel eller memento.

Smältning av titan

Titan smälter endast vid 1668 grader, vilket är den högsta smältpunkten även i metallerna som används i tandteknik. Det finns ett ytterligare problem med smältkärlen där du vill smälta titan. Titan reagerar med de flesta vanliga skänkarna, så speciella smältkroppar måste användas.

Forming och böjning av titan

Titan är svår att omforma, som vanligtvis uppstår en så kallad springback. Titan kan bara kallformas, det vill säga att temperaturen ska vara mellan 200 och 300 grader. Processen är emellertid tidskrävande och fylld av många felkällor.

Bearbetning av titan

För att bearbeta ett titan-arbetsstycke måste du ta hänsyn till ljusmetallens speciella karaktär. Titan är den hårdast att bearbeta metallen som används för närvarande. Till exempel, vid slipning, skärning eller fräsning tenderar titan att hålla fast och smälta, men smälter inte ordentligt. Dessutom får titan sprickor när den upphettas till över 300 grader.

Därför är en titanskruv eller en titanplatta som tidigare stabiliserat ditt ben svårt att omforma till ett smycke. Många tänker igen om möjligheten att smälta dina titanstycken.

Fusionssvetsning av titanmaterial

Även den vanliga fusionen i stålfusionsvetsning är inte så lätt möjligt med titan. På grund av titans syreaffinitet måste mycket speciella förhållanden uppfyllas. TIG- och MIG-svetsning är emellertid möjlig med inert gas eller i högvakuum. För hemförbättring rekommenderas inte denna procedur. Om det ska provas måste ytan rengöras ordentligt. Både alkohol och aceton är lämpliga för detta.

Tips och tricks

Den enda goda lösningen att göra en högkvalitativ smycke från skruvarna och plattorna som brukade vara inuti din kropp är en juvelerare. Bara en juvelerare eller kanske till och med en tandtekniker kan smälta Titan så att en värdefull memento skapas.


Video Board: Titan Adjustable Roof Snow Rake Review Clearing Solar Panels