Titanlöd, svets eller lim?


De speciella positiva fysiska egenskaperna gör titan till ett mycket populärt material, vilket också används mer och mer i hemförbättring. Som ett resultat måste titan sätts ihop om och om igen. Titan är ofta associerad med TIG-svetsprocessen. Men även bindning och lödning av titan spelar en viktig roll. Så här är skillnaderna.

Lödning eller limning - hur man lägger till titan?

Titanbearbetning är i allmänhet svårare än andra metaller. Sålunda börjar den hårda metallen hålla fast vid skäreggen eller borren när den ska skäras eller borras. På samma sätt är svetsning eller lödning av titan. Av detta skäl är det vanligare att använda ett speciellt lim för titan, speciellt vid modelltillverkning eller förbättring av hemmet.

Både mjuklödning, hårdlödning, svetsning eller limning, titans leder måste rengöras mycket noggrant. Titan sprutar lätt vid en temperatur över 300 grader, så du måste antingen lödda titan eller använda en kostsam utrustning såsom en vakuumsvetsugn eller speciell utrustning för hårdlödning med inert gas.

Mjuk lödning av titan

Titan löds vid temperaturer av 200 till 300 grader. Eftersom vätbarheten hos de ytor som ska lödas orsakar ofta svårigheter, bör dessa ytor först galvaniskt förbehandlas med silver eller koppar. Olika solvaror är lämpliga för lödning av titanarbeten:

  • Tenn-zink lod
  • Aluminium-tennlod
  • Tenn-bly-lod

Håll temperaturen

Titan förlorar några av dess positiva egenskaper vid temperaturer över 300 grader. Framför allt lider titans seghet av höga temperaturer. Därför rekommenderas att man använder en speciell propangaslödlampa för lödning av titan. De som inte är säkra på att de kan hålla denna temperatur bör kanske använda ett speciellt lim för titan.

Tips och tricks

Om du vill ansluta Titan till en TIG-svetsare måste du också vidta vissa försiktighetsåtgärder. Vid de arbetsstyckszoner som har värmts till mer än 300 grader måste särskild uppmärksamhet ägnas åt svetsens skyddande gasskärmning. Vid svetsning måste också de två lederna rengöras extremt noggrant, annars löser metallet lätt.


Video Board: