Titan som en lättmetall - fakta och tillämpningar

I många tillämpningar har lätta metaller eller legeringar stora fördelar. Speciellt för medicinska applikationer eller cykelfläktar kan titan erbjuda många fördelar på grund av sin lägre vikt. Var annars titan används och vilken skillnad det finns med andra metaller, kommer vi att visa dig här i en översikt.

Skillnad mot tungmetallen

Tätheten hos en metall eller en legering avgör om det räknas bland lätta metaller. Med en densitet mindre än fem gram per kubikcentimeter är titan, aluminium eller magnesium bland de lätta metallerna. Även om Europium är en av tungmetallerna med en mycket låg densitet på 5.0244 gram per kubikcentimeter, är det det lättaste i denna grupp.

Alloy

Här är några lättmetaller med deras specifika vikt som ett exempel. Detta gör också klart att titan är den tyngsta metallen bland de så kallade lätta metallerna.

  • 4,50 g / cm3 titan
  • 2,70 g / cm ^ aluminium
  • 1,74 g / cm ^ magnesium
  • 2,99 g / cm3 scandium
  • 0,53 g / cc litium
  • 0,86 g / cm3 kalium
  • 1,90 g / cm cesium

Ansökningar om lättmetall titan

Fastän titan är nästan dubbelt så tät som aluminium, är det föredraget på många områden. Detta beror främst på dess speciella styrka, vilket snabbt utgör den lilla viktfördelen av aluminium.

Speciellt i rymden och i försvarsindustrin används titan. Men inom flyg och medicinteknik används titan ofta. De nya bearbetningsteknikerna och den omfattande forskningen har dock gjort Titan så populär, särskilt inom många områden av extrema sporter.

Hantverkare och hantverk

Titan är också mycket populär för att göra borrar och andra verktyg. Detta beror främst på den nu ganska billiga produktionen av titanlegeringar.

Tips och tricks

För hemförbättring är titan ett något svårt material, eftersom det kan hålla fast vid verktygets knivar med höga hastigheter. Här är det viktigt att säkerställa god kylning av arbetsstycket och skäreggen under arbetet. Dessutom borde såväl borrning som skärning samt vridning eller fräsning av titan, hastigheten minskas kraftigt.

Video Board: 178.900 PD312 PA-högtalare 12 tum 400W