Dessa väggmålningar är ekologiskt värdefulla

Plast, kemiska lösningsmedel, aromatiska kolväten: Många väggmålningar innehåller material som inte är till nytta för miljön eller för hälsan. Andra färger i sin tur helt undanröjer sådana ämnen, de visar sig vara särskilt ekologiska. Vi tittar närmare på dessa naturliga väggmålningar och belyser deras egenskaper tillsammans.

Naturlig väggfärg: lösningen för miljöaktivister

Ingredienserna för ekologiska väggmålningar kommer direkt från naturen. Högkvalitativa rena produkter av detta slag släpper inte ut några skadliga utsläpp. Naturligtvis har de naturliga färgerna viss lukt, men det är ingen fara.

Du behöver inte oroa dig för opacitet och hållbarhet, för inom naturfärgsområdet finns det många färger som uppfyller ännu högre krav. För våtrum finns också lämpliga lösningar.

Dessa naturliga färger håller vad de lovar!

  • Kaseinfärger innehåller kasein från surmjölk, som löses i vatten med hjälp av ett naturligt lut. Om slakad kalk används, kallas färgen Kalkkaseinfarbe. Denna väggfärg är särskilt lätt att göra sig själv, det är en av de äldsta målningarna någonsin.
  • Färger innehåller som bindemedel naturligt lim som har upplösts i vatten. Eftersom naturliga lim förbli permanent lösliga i vatten, bör denna ekologiska väggfärg inte användas i fuktiga rum. Dessutom kan vidhäftningen efter flera skikt lida så att färgen måste tvättas igen.
  • Silikatfärger är bland mineralfärgerna, de innehåller vattenglas som bindemedel. Dessutom säkerställer olika andra mineralämnen att denna färg förblir diffunderbar, miljövänlig och extremt hållbar. Tyvärr håller en naturlig silikatfärg bara på mineralsubstrat.
  • Kalkstenfärger innehåller vitkalkhydrat som bindemedel: De har en desinfektionseffekt på grund av deras höga pH, precis som silikatfärgerna, men de har också en icke-mineralbas. Opacitet och slitstyrka är emellertid inte lika höga.

Om du föredrar att köpa en emulsionsfärg för ditt bostadsutrymme, titta bara på "Blue Angel" -certifikatet. Sådana produkter innehåller trots allt inga kemiska lösningsmedel, mjukningsmedel eller andra föroreningar. Icke-giftiga polymerer kan också hittas i dessa färger.

Tips och tricks

Ingredienserna i varje färg noteras på respektive behållare. Speciellt som en allergisk person och miljömedveten person bör du titta närmare på denna lista för att få en riktigt ekologisk väggfärg.

Video Board: Göteborg kommunfullmäktige 2017-11-23