Isolering översta vånings tak Service beskrivning

Isolering översta våningen tak, inte tillgänglig

 • Komponent, isolering: värmeisoleringsskikt på övervåningen
 • Isolering: mineralull
 • Förkortning Isolering: MW
 • Leveransform Isolering: matta / filt
 • Kantformatisoleringskort: matt
 • Totalt antal lager: 1
 • Tjocklek [mm] Isolering: 200
 • Nominell värmeledningsförmåga [W / (mK)]: 0,035
 • Förkortning Tryckmotstånd Isolering: Ej specificerad
 • Beteckning Isolering: DEO - Invändig isolering Tak / golv under screed utan ljudskyddskrav
 • Standardisoleringsmaterial: DIN EN 13162
 • Material, separerande skikt / lock: Ej specificerad
 • Golvnivå: vind

Kostnad 2.947 €

Tips och tricks

Klicka här för detaljerad kostnadsberäkning.

Video Board: SCP-1730 What Happened to Site-13? Part 1 | Euclid | Building scp