Det stigande taket - en vanlig takinriktning


Det stigande taket är den klassiska takinriktningen i norra och centrala europa. Emellertid kan termen "hälltak" ha helt olika definitioner. Nedanför är de gemensamma förklaringarna till det stigna taket.

Det stigna taket som en distinktion till det platta taket

Med takets form har det upphöjda taket initialt endast sekundärt att göra. I grund och botten skiljer vi två takorienteringar i Tyskland.

  • Det sluttande taket, också hälltak
  • det platta taket

Således används det stigande taket ofta för ett tak, vilket inte representerar ett plant tak. Beroende på regionen definieras det platta taket upp till tre eller 10 grader takhöjd. Även om det är korrekt ett sluttande tak, men det kallas också ofta som ett taktak.

Det stigande taket - en vanlig takinriktning: stigande

Beteckning som stigat tak i själva verket faktiskt brant

När det gäller vinkeln på vilken taket stiger, men det kan även kallas hälltak. Återigen gäller de regionala egenskaperna igen.

  • från 22 grader ett stigat tak
  • från 30 grader ett stigat tak

Till exempel, ett sadel- eller hälltak, som har en liten eller samma takvinkel på 30 grader, kallas ett plattt taktak. Ovanför är det ett brant sadeltak.

Hur brant ett tak har också strukturella effekter

Men om ett brant tak beskrivs i betydelsen av en faktiskt brant takhöjd, har detta ett avgörande inflytande på takkonstruktionen. Till exempel måste tak som är täckta med takläggning överlappas så att inget långsamt avloppsvatten kan nå takkonstruktionen underifrån.

Med en brant takdesign kan dock överlappningen också vara lägre eftersom vattnets flödeshastighet ökar. Rengöringseffekten av regnvatten är också mycket bättre på branta tak.

Var alltid uppmärksam på det sammanhang där det stigna taket nämns

Så om det i frågan om ett hälltak är frågan, måste du alltid kolla in vilket sammanhang. Skulle endast ett sluttande tak vara klart differentierat från ett plant tak eller finns det strukturella aspekter av ett riktigt taktak?

Tips och tricks

Husjournalen erbjuder dig en mängd olika artiklar runt taket. Så naturligtvis också till de olika takformerna, såsom platt tak eller taktak (hälltak).


Video Board: