En ståltrappskonstruktion för insättning eller placering

En ståltrappskonstruktion är i de flesta fall utformad så att trappan kan sättas in eller sadelas upp. Olika profilformer uppfyller de nödvändiga stabilitetskriterierna för de enskilda delarna, såsom lastbärande spärr, kinder, räcken och bär- eller sadelpunkter. Prefabricering varierar från prefabricerade komponenter till montering på plats.

Prefabricerade trappor är vanliga

Ståltrappskonstruktioner är särskilt vanliga i trapphus i enfamiljshus. En typisk representant är trappan i ett radhus, vilket ger den idealiska trappan under ett litet fotavtryck.

Ståltrapporna i inredningen är vanligtvis öppna prefabricerade trappor, som är fästa vid projektilens takkanter eller lagrade "insatta". Beroende på konstruktionsförhållandena kan ståltrappskonstruktionen redan vara helt prefabricerad med delsteg eller monteras och svetsas med modulär teknik.

Konstruktioner inom och utanför

Ståltrappskonstruktioner används ofta på grund av deras lilla fotavtryck, samtidigt som de upprätthåller enorm stabilitet och robusthet. Förutom trappor i privata hus är de viktigaste användningsområdena lägenheter i maisonette-stil och flykt och brandtrappor av alla slag. En rymdtrappa är inte bara planerad och installerad i byggnader. I synnerhet är metalltrappor fastsatta på utsidan av byggnaden, till exempel som ett tillflyktstorn.

Flexibiliteten vid stålbearbetning producerar också många trappformar som garanterar utrymmebesparande, tillräckliga och snabba flygrutter. Som rymdbesparande trappor är speciellt spiraltrappor kända. Konstruktionen av en spiraltrappa tillhör denna typ av trappstyper.

Använd stålprofiler

Det finns sex typer av profiler som används i ståltrappskonstruktion med specifika egenskaper:

  • HE profiler med kvadratiska tvärsnitt och breda flänsar för produktion av barer
  • Hålrör med rektangulärt eller runda tvärsnitt för räcken och lätta lastbärande delar
  • U-formade profiler för kinder och stöd av räcken, som mycket fjädrande, men endast i en riktning
  • Runda ihåliga rör för svetsade leder med många tillträden
  • Massiva fasta profiler som dekorativa element
  • Vinkel och T-profiler som används som kompletterande anslutningshjälpmedel för andra profiler

En ståltrappskonstruktion består alltid av en kombination av flera profilformer som optimalt absorberar och distribuerar alla laster och laster.

Svetsning och föreskrifter

Förutsättningen för säkerhet och hållbarhet hos en ståltrappsbyggnad är en spänningsfri och torsionsfri installation. Eftersom det alltid finns enorma värmeeffekter i svetsade leder, kan efterföljande uppvärmning av andra trappdelar behövas för att kompensera. Av den anledningen kan de självbyggda gränserna för en trappsteg och endast erfarna med svetsning skapa tillförlitliga trappor.

Dessutom finns det många fysiska förhållanden som måste beaktas. Således, när man mäter den föreskrivna trappledningen i ett bostadshus som ska beaktas.

Tips och tricks

Reglerna för trappkonstruktion är upptagna i standarden DIN 18065 och leder till en juridiskt bindande trappformel som måste vara tillräckligt känd för dig för ståltrappor.

Video Board: