Böj stål - är det också möjligt för hand?


Ofta uppstår frågan om böjningsstål också är möjligt för hand och vilka maskiner som annars används för böjning. En fråga om detta svar och allt om böjning av stål kan därför hittas i denna artikel förklaras i detalj.

Stålplåt, rör och profiler

Liksom alla andra metall kan stål också formas genom böjning eller vikning. Olika förutsättningar gäller för plåt såväl som rör och profiler samt ihåliga profiler.

stål

Den respektive stålkvaliteten är avgörande för stålets böjbarhet. Beroende på typ av stål kan de mekaniska egenskaperna vara mycket olika. Rostfritt stål kan endast böjas eller böjas i form av lakan eller i form av profiler med mycket högre kraftingång.

Ståltypen bestämmer också stålets brytnings- och böjhållfasthet. Detta resulterar också i vissa gränsvärden upp till vilket skikt tjocklek stål kan böjas och hur långt innan det bryts. Högre skikt tjocklekar rinner i allmänhet snabbare än mindre skikt tjocklekar.

Egenskaper med inflytande på böjningsbeteendet

  • Fjäderbackeffekt av respektive ståltyp
  • Böjnings- och brottstyrka hos respektive ståltyp
  • Materialets tjocklek
  • ibland också vissa ytbehandlingar

Slå på stål själv

stålplåtar

Stålplåt kan bara böjas med stor kraft. Även arktjocklekar på 0,8 mm till 1 mm kan bara sättas i rätt form med stor ansträngning. Bearbetning rekommenderas därför i alla fall.

stålrör

Rör av stål kan böjas även med mycket små rördiametrar och med små väggtjocklekar, men egenskaperna hos respektive ståltyp måste beaktas.

För böjning bör rören företrädesvis fyllas med torr, starkt komprimerad sand för att undvika kinkning. Kinks skador röret irreparably. Föruppvärmning av kanten till röd het underlättar böjning. För de flesta stål krävs temperaturer på ca 800° C.

Bearbetning i en speciell rörbockmaskin rekommenderas.

Hålprofiler av stål

Hålprofiler, även kallade fyrkantiga rör, gör speciella problem när de böjer på grund av sin form. Som regel kan de inte böjas själva.

stålprofiler

Även om stålprofiler som inte är ihåliga kan teoretiskt böjas av sig själva, om de har en liten diameter för att få en exakt böjning, rekommenderas här även att maskinen ska användas.

uppvärmningen

Vissa typer av stål måste förvärmas före böjning. Det beror på böjens styrka och varierar för varje ståltyp. Återigen spelar skiktets tjocklek en roll.

90° böjning

Om stål böjs till 90°, måste tillägg på böjningsradie göras för vissa typer av stål. Tilläggsavgifterna är ofta också olika beroende på materialtjockleken. I allmänhet påverkar detta emellertid endast maskinbearbetning.

Kontrakt böjning och låsning

De flesta låssmeder har rörböjningsmaskiner, böjningspriserna är vanligen omkring 10 EUR. Plåten kan ofta göra takläggning när det gäller lägre arktjocklekar och arbetsstyckena är inte för stora.

För allt annat böjningsarbete måste man vända sig till så kallade kontraktböjningsaffärer, som är utrustade i enlighet därmed.

Tips och tricks

Även självböjning av rör bör utföras först efter några provkörningar på samma material. Skador på rören kan således förhindras.


Video Board: Förflyttning från rullstol till personbil