Använd ångrengöringen ordentligt


Användningen av en ångrengöring verkar inte vara svår. Men det finns faktiskt några punkter att tänka på. Hur man använder en ångrengörare korrekt kan läsas nedan.

Dammsugaren kräver grundläggande kunskaper före användning

Fyll med vatten, sätt på och torka. Dammsugarens funktion vid första anblicken verkar så lätt. Men rengöringsanordningen behöver mycket mer uppmärksamhet. Ofta finns det fel i operationen som leder till olika skador, till exempel när ångrengöraren inte längre ångar.

Var uppmärksam på alla punkter för att kunna använda renaren optimalt

Men även rengöringen i sig är inte särskilt effektiv eftersom smutsen bara omfördelas. Klibbiga golv efter ångrengöring eller massiva streck på glas är resultatet. Därför måste lämplig applicering av ångrengöraren delas in i tre delar:

  • Förberedelse av ångrengöringsmedel
  • Typ av substrat som ska rengöras
  • Arbetar med ångrengöringen
  • Efterbehandling eller efterbehandling efter rengöring eller upplösning av smuts med ånga

Förberedelsen av ångrengöringen

Redan vid förberedelse av ångrengöringen kan det leda till allvarliga fel. Speciellt i bruksanvisningen för användning av billiga produkter läses ofta att du kan fylla vattenbehållaren med kranvatten.

Du får bara använda destillerat vatten till din ångvätska. Kalk och andra partiklar från kranvattnet kan sedimentera och täppa till ångdysorna. Detta är den främsta orsaken om enheten inte längre dammar, som redan nämnts.

Dammsugarens uppvärmningstid måste också beaktas. Här är skillnaderna i inköpet, särskilt i priserna för ångrengöringen. Högkvalitativa apparater värmer upp snabbare.

Ytan som ska rengöras

Det förklaras upprepade gånger av reklambranschen, vilka extraordinära uppgifter en ångrengörare skulle kunna uppfylla. Även användningen av ångrengöringen mot kvalster är möjlig. Du måste dock komma ihåg att ångrengöraren inte är den optimala renaren för alla dessa utmaningar.

Du måste välja ytor som ska rengöras enligt kriterierna för hur en ångrengörare fungerar. Efter applicering på olämpliga ytor sägs det då att enheten inte är bra. Ångrengöringen är inte lämplig för alla områden.

Arbetar med ångrengöringen

Dra snabbt över ytan snabbt - det är hur de flesta användare går igenom det. Men ångan tar tid "att arbeta". För det första indunstas ångan med tryck på tryckpartiklarna. Då löser ångans ånga ytterligare smuts. Genom kondensering och kylning släpps även envis smuts.

Nu måste den upplösta smutsen med mopplocket fortfarande vara väl mottagen. För det mesta är det precis vad som inte fungerar så bra. Resultatet är antingen en klibbig mark eller synliga streck. Det visar också mycket snabbt hur användbart en ångrengöring är alls. Kanske istället för ångrengöringen skulle en ångrengöring vara det bättre valet.

omarbetningar

Detta leder oss till efterbehandlingen. Att bara torka med moplocket är kanske inte tillräckligt. Kanske är den efterföljande användningen av en extraktionsrenare meningsfull. Men ett stort problem är att reklambranschen gör löften till ångare som inte kan behålla dem.

Tips och tricks

Det här är exakt orsakerna till att många hushåll idag har en ångare och deras ägare är besvikna över produkten. Skyll är inte enheten, men förslaget att ångrengöraren är en allroundare. Om du använder ångrengöringen på ytor som den passar optimalt, fungerar enheten mycket effektivt.


Video Board: