Galvaniserar rostfritt stål: Så fungerar det

Galvaniserat stål är ofta det billiga alternativet till rostfritt eller rostfritt stål. Återigen har vi också frågor om huruvida rostfritt stål inte skulle kunna galvaniseras. Även om galvaniserat rostfritt stål faktiskt inte är en vanlig praxis, används den fortfarande.

Galvaniserar stål

Stål är galvaniserat för att skydda mot korrosion. Även om zinkskiktet korroderar, är det extremt långsamt. Därför talas ofta om ett offerslag. Det finns olika processer för galvanisering, vars kvalitet också skiljer sig avsevärt:

  • zinkbadet
  • galvanisk (elektrolytisk) galvanisering
  • Varmförzinkning

Vi vill inte gå in i detalj här om de konkreta egenskaperna hos de olika galvaniseringslinjerna. Istället handlar det om galvanisering av rostfritt stål. Först låter det ologiskt, eftersom rostfritt stål speciellt har ett bra korrosionsskydd. Det finns dock tillämpningsområden.

Galvaniserat rostfritt stål ger perfekt känsla

Ledande här är framför allt bilindustrin, men även apparatindustrin. Galvaniseringen av rostfritt stål är viktigt om till exempel rostfritt stål ska anslutas, med en annan, då vanligtvis mindre ädelmetall. Detta beror på att kontaktkorrosion uppstår på mindre ädelmetall.

Självklart reagerar zink på rostfritt stål också som en basmetall - den korroderar. Men som vi redan har skrivit i början, mycket långsamt. Detta gäller även för galvaniserat rostfritt stål. Om till exempel galvaniserat stålplåt har galvaniserats kan det också komma i kontakt med ett mindre ädelmetallplåt, utan att det annars uppstår extremt snabb korrosion.

Förfarande för galvanisering av vissa typer av rostfritt stål

Men inte allt rostfritt stål kan galvaniseras och inte varje galvaniseringsprocess är lämplig. Varmförzinkning är möjlig i princip, men inte för eldfasta rostfria stål. En galvaniseringsprocess som har visat sig för galvanisering av rostfritt stål är galvanisk (elektrolytisk) galvanisering. I detta fall är det rostfria stål som ska galvaniseras anslutet som en katod i en elektrolytisk cell.

Galvanisk eller elektrolytisk galvanisering av rostfritt stål

Det exakta pH-värdet för den vattenhaltiga zinksaltlösningen är avgörande här. På detta sätt kan rostfritt stål galvaniseras på en eller två sidor. Denna process har dock ansökt om ett patent. Detta i sig visar komplexiteten i galvaniserande rostfritt stål.

Tillämpningar med galvaniserat stål och rostfritt stål

Rostfritt stål och galvaniserat stål är också ett problem i vardagen. Till exempel, när ett rostfritt stål räcke ska skruvas på en galvaniserad stålstråle. Det väcker sedan snabbt frågan om rostfria skruvar eller galvaniserade (enkla stålskruvar) också ska användas. För att zinken självklart tar upp uppoffringslagrets uppgift här.

Galvaniserade skruvar i rostfritt stål

Ur en kemisk synvinkel skulle det rostfria stålets yta vara mycket stor för att få ett betydande inflytande på zinkens korrosion. Detta är inte fallet med skruvanslutna anslutningar. När det gäller en intern räcke skulle denna korrosion vara ännu mindre försumbar, eftersom det elektriska ledarens vatten eller fukt är nästan helt frånvarande här.

Tips och tricks

Sammansättningen av rostfritt stål, speciellt med andra metaller är inte utan problem. Därför blir limningen av rostfritt stål, vilket också beskrivs i guiden med föregående länk, alltmer populär. Även svetsning av rostfritt stål är inte lätt.

Video Board: Ridgid 1224 Gängmaskin