Tätning rostfritt stål: olika alternativ


Också idag används olja ofta för att försegla stål och rostfria ytor. Ansökan är dock inte utan problem. Under de senaste åren är det framförallt nanoteknik som blir allt viktigare när det gäller tätning. Så även vid tätning av rostfritt stål.

Olika metoder för tätning av rostfritt stål

Stål och rostfritt stål kan förseglas olika. För detta ändamål har olika metoder visat:

  • Måla rostfritt stål
  • Oxiderar eller passiverar rostfritt stål
  • Rostfritt stålolja
  • Tätningar baserade på nanoteknik

Målning som försegling

Målningen av rostfritt stål och stål är förmodligen den mest kända tätningstekniken som används. Egenskaperna hos de olika färgerna talar för sig själva. Flexibla lacker för delar i rostfritt stål som utsätts för stora temperaturskillnader (termisk expansion), mekaniskt mycket motståndskraftig mot nötning, bra skydd mot syror och alkalier, beroende på lacken.

Tätning med oljor

Men målningen har också en betydande nackdel - färger är vanligtvis inte transparenta och inte alltid ett färgjobb är önskvärt. I professionella cateringkök, som nästan traditionellt är gjorda av hygieniskt rostfritt stål, har ytoljering länge varit ett bra tätningsalternativ.

Ytskydd med oxidlager

Oxiderande, såsom svärtning eller anodisering av rostfritt stål, som i själva verket är en svart oxidation, används också vanligtvis, men når också gränserna med koncentrerade lösningar (såsom starka syror). Dessutom är dessa metoder inte önskvärda överallt.

Den moderna nanotekniken för tätningsmedel

Här kommer vi till nanoteknik. Dessa är de minsta delarna som kan programmeras praktiskt i egenskaperna. Delarna är så extremt små och kombinerar i en applikation, vilket ger en helt jämn yta. Eftersom smuts eller dammpartiklar alltid förblir i materialets urtagningar, även om de är mikroskopiska.

Nano-tätningsmedel ger ett omfattande skydd

Nano-tätningsmedel har emellertid en absolut jämn yta, så partiklar håller knappast någonting. Därför kan smuts avlägsnas mycket snabbt genom att helt enkelt torka bort. Detta gäller både kalk och oljig, sur eller lugahaltig nedsmutsning och mycket mer. Dessutom blir en nanotätning väldigt svår, vilket också ger utmärkt skydd mot mekanisk påverkan.

Tätningen kommer att pågå under mycket lång tid

I fall av repor, beroende på deras egenskaper, kan sådana sälar till och med "läka" sig igen genom att helt enkelt stänga skrapan. Men riktiga nanoprodukter är inte riktigt billiga. Men du måste se det i förhållande till tiden. Skyddet kan vara upp till tolv månader beroende på kvaliteten och användningsintensiteten. Så du måste översätta det relativt höga priset på nanoprodukter över en så lång tid.

Leta efter verkliga nanoseglare

Du måste också se till att de är äkta nanoprodukter. Termen är inte skyddad, så även "fria ryttare" annonserar med nanoteknik, men det är inte det. Därför bör du bara vara intresserad av nano-tätningar endast för produkter från etablerade varumärkesproducenter.

Tips och tricks

Tätningen av den rostfria ytan är i grunden mycket lika för alla nanotätningar. På produktbehållaren finns dock en motsvarande bruksanvisning för högkvalitativa nanotätningar.


Video Board: How to Find and Repair Exhaust Leaks EASY (Without a Welder)