Magnetize rostfritt stål


Rostfritt stål har också magnetiska egenskaper och kan därför magnetiseras. Det finns två olika metoder att välja mellan. Nedan kommer vi att visa dig hur man magnetiserar rostfritt stål.

Krav på magnetisering

För det första är det avgörande att endast ferromagnetiska metaller kan vara tillräckligt magnetiserade. Dessa inkluderar följande metaller:

  • järn
  • kobolt
  • nickel

Vid magnetiseringen justeras den grundläggande elementära magnetiseringen (parallell). Rostfritt stål som innehåller dessa legeringar kan därför magnetiseras. Dessutom kan processen reverseras och rostfritt stål kan demagnetiseras.

Den magnetiska inriktningen av olika ämnen

Emellertid har substanser olika magnetiska egenskaper. Att ersätta ett sådant ämne, även rostfritt stål från ett yttre magnetfält, magnetiseras föremålet. De magnetiska egenskaperna hos ämnena:

  • paramagnetiska
  • diamagnetiska
  • ferromagnetiska

Magnetisering av ett ämne eller arbetsstycke

Om ett ämne nu exponeras för ett externt magnetfält, korrigeras den inre magnetismen och du får paramagnetiska egenskaper. Denna korrigering existerar också med ferromagnetiska material såsom rostfritt stål. Dessa magnetiska fält är emellertid mycket stabilare.

Utrusta det inre fältet med ett externt magnetfält

Magnetisering uppnås genom att enkelt stryka det rostfria stålobjektet med en stark magnet. Dra i samma riktning så ofta som möjligt. Denna nuvarande magnetisering i rostfritt stål arbetsstycke kallas remanens.

Magnetisera med ett batteri

Genom att applicera det yttre magnetfältet börjar elektronerna att flöda, strömmar induceras. Därför kan du göra magnetiseringen med ett batteri (en vanlig babycell). Vik en rostfri stång runt varje ände med koppartråd. Anslut en koppartråd till den negativa polen, den andra till pluspolen på batteriet.

Var försiktig när du arbetar med el!

OBS: Var uppmärksam på säkerhet och använd gummihandskar. Isolera inte helt tråden helt. Använd också en isolerad rostfritt stålstav, från vilken du bara tar bort ändarna. Använd inte bilbatteri eftersom stora, farliga strömmar kan strömma! Dessa försök bör aldrig tillåtas utföra barn ensamma.

Tips och tricks

Du kan också demagnetisera sådana magnetiserade rostfria stål igen. Till exempel slå den flera gånger med en hammare på rostfritt stålstången. Höga temperaturer avmagnetiserar också arbetsstycket. Om du till exempel vill magnetisera en kyldörr permanent kan du eventuellt demontera rostfritt stålbeklädnad och fästa en tallrik med magneter nedanför.

I hustidningen hittar du många guider och artiklar om ämnet "rostfritt stål". Här visar vi vad du behöver tänka på vid slipning av rostfritt stål, här hittar du instruktioner för måleri av rostfritt stål.


Video Board: Projektparad inom Metalliska material, Agendasteg 1-2-3