Fönsterljudisolering golvvärme

Förutom den tidigare värmeisoleringen för effektiv användning av golvvärme, bör man installera golvbeläggningsisolering vid installation av parkett eller laminat. Detta måste vara isotermiskt och tillåta god värmeöverföring. Det används inte för värmeisolering, men för att minimera buller och därmed tillåta tyst körning i rummet. En ljudisolering med fotfel, speciellt i ljudisolerade nya bostäder, för att undvika irritation hos andra hyresgäster som skulle höra genom parkett- eller stenplattor, eller något ljud från den övre lägenheten.

Effektljudisolering minskar värmeutsläppet

Oavsett om en fotfel ljudisolering appliceras på golvvärme beror först och främst på det synliga golvbeläggningen. Om det här är en tjock och ljudisolerad matta, bör en separat ljudisolering undvikas på grund av värmen från mattan. I slagljudisoleringen används övervägande paneler av polystyrenskum eller mineralfiber. Dessa är flamskyddsmedel och uppfyller de regler som gäller för värmevärdet för material som appliceras på golvvärmare. Mycket brandfarliga material får inte installeras av säkerhetsskäl. Även material som avger eller deformerar ångor när de är i kontakt med värme är olämpliga för överlagring av golvvärme. För att försäkra sig om att värmen når rummet från marken, bör det noggrant övervägas om en fotfallsljudisolering, förutom värmeisoleringen, är nödvändig.

Effektljudisoleringen är inte ett måste

När du lägger golvvärme och bestämmer dig för att värma rummet ovanför golvet och därmed spara energi, måste alla arbetssteg utformas för hög energieffektivitet. Därför är det inte särskilt användbart, värmeffekten är för starkt isolerad och till exempel med en fotfel ljudisolering, som ligger under solid och högkvalitativ parkett, natursten eller mattor, minimeras. Oavsett om det är önskvärt att fotfel ljudisolering beror på tjockleken på det synliga golvbeläggningen, liksom på dess värmeledande egenskaper. Under ett tunt parkett- eller laminatgolv kan ljudisoleringen vara nödvändig och fördelaktig, speciellt i en nybyggd lägenhet, så att andra hyresgäster inte störs av klagande ljud under körning i lägenheten. På bottenvåningen, eller i lägenheter med tjocka väggar, kan ljudisoleringen helt lösas och det synliga golvbeläggningen kan läggas direkt på värmeisoleringen av golvvärmesystemet.

Att väga fördelar och nackdelar

En fotfel ljudisolering kan realiseras positivt, så att beslutet inte behöver knytas till kostnaderna. Om det behövs ljudisolering måste man uppmärksamma ett mycket värmegenomsläppligt och flamskyddsmaterial. Den tjockare och mer ogenomsläppliga effekten isolerar ljudet, desto sämre värmeöverföring genom golvet, så att önskad rumstemperatur inte kan uppnås i vissa fall. Speciellt för golv med låg värmeöverföring kan inte bara en nackdel uppstå genom en ljudisolering av fotfel. Den lägre värmeöverföringen åtföljs av värmeförlust vilket ökar uppvärmningskostnaderna och minskar därmed energieffektiviteten.

Vid planering och beräkning bör slagljudisoleringen övervägas och deras användbarhet under installationen bör övervägas. Om denna isolering väljs bildar den ett mellanskikt som appliceras ovanför golvvärme och isolering, såväl som under det synliga golvbeläggningen. En tunn konstruktion bör alltid föredras i golvvärme och sålunda bör värmeavledningen inte reduceras och reduceras i onödan.

Video Board: