Så du kan beräkna betong

Vid någon tidpunkt kommer nästan varje handyman i situationen att göra något ur betong. Förutom blandningsförhållandet uppstår frågan snabbt hur mycket aggregat, vatten och cement som behövs. Kort sagt, betongen måste beräknas. Nedan har vi sammanfattat beräkningen av betong för hemförbättringsbehov.

Beräkningsgrund för betong

Beräkningsbasen är uteslutande för provisorisk betong, det vill säga den typ av betong som varje hemförbättring kan blanda, även utan många maskiner. För detta ändamål behövs olika grundläggande värden först:

  • vikten av aggregatet
  • cementens vikt
  • blandningsvattnets vikt

Professionell beräkning (schematisk för bättre förståelse)

Om du vill göra beräkningen mer professionellt, behöver du också följande data:

  • Kornstorleksfördelningen
  • Fuktinnehållet i aggregatet (tillägg)
  • Bulkdensiteten hos aggregatet
  • Vattencementvärde (viktvärde) av den använda cementen
  • önskad konsistens

Tillägg för bruttotäthet

Bulkdensiteten för aggregatet indikerar vikten av aggregatet som används i förhållande till en bestämd volym. Till exempel, vikt av grus vid en volym av en kubikmeter. Men nu används ett blandat aggregat för betong. 0/16 betyder till exempel att tillägget av informationen i kornstorleken varierar mellan 0 och 16.

Från detta kan graderingskurvan härledas. Enligt DIN1045-2 finns olika graderingskurvor, där graderingskurvorna A och B anses vara gynnsamma och de som anses vara B och C anses lämpliga. Det finns emellertid fortfarande skillnader mellan runda och trasiga korn, vilket måste beaktas.

Siebwerte

Med sikten (k) och den önskade konsistensklassen som nu bestäms är de första värdena tillgängliga för att beräkna det ytterligare kravet med formler. Dessutom finns diagram tillgängliga, från vilka mängden vatten sedan kan härledas på basis av konsistensklassen och siktvärdet. Följ nu komplicerade formler, som inkluderar cementens täthet, tillsatser, luftintagningen, andelen aggregat och dess densitet.

Färsk betong av raktäthet

Rå densiteten hos den önskade färska betongen kan nu beräknas utifrån dessa data, med att andelen mjölmjöl nu måste bestämmas. Nu måste de individuella kornmängderna bestämmas. För detta ändamål antas tillsatsmängden av den minsta kornstorleken och de andra löses därefter enligt respektive formel. Dessutom måste aggregatets fuktinnehåll också beaktas för att få den exakta mängden vatten.

För uppbyggnaden av bostadsförbättring är denna beräkning alltför komplex och inte nödvändig. Men genom att göra så inser du att upptäcka och beräkna exakta kvantiteter är allt annat än enkelt.

Beräkna betong för hemförbättring

Från grusleverantören får du den exakta bulkdensiteten för en kubikmeter i önskad kornstorlek, till exempel 0/16 eller 0/32. I kornstorlek 0/32 kan uppskattas 1 900 kg per kubikmeter. Den genomsnittliga kubikmetervikten av cement kan ges i genomsnitt på 1 400 kg (beroende på cement mellan 900 och 1 900 kg / m3).

Andelen vatten för cementet bör inte överstiga 40% (vikt / vikt värde 0,4) av cementet, men för bättre beräkning och på grund av den okända fuktinnehållet i aggregatet kan man anta 0,5. Baserat på detta är allt nu proportionellt konverterat. Med ett förhållande av 1 del cement (0,25) till 3 delar av tillägget (0,75) utförs nu exakt beräkningen.

beräkning

Av de 1400 kg cement beräknas 25 procent, vilket motsvarar 350 kg. Mot avgiften skulle det vara 75 procent, dvs. 1,425 kg tilläggsavgift. Per kilo cement kommer nu en halv liter vatten tillsatt, så 175 liter vatten. Beroende på hur mycket du vill konkretisera, kan du konvertera allt i enlighet med detta. Till exempel, med en volym på 1,4 kubikmeter, får resultaten 1,4 eller 0,8 kubikmeter gånger 0,8.

Tips och tricks

Med hjälp av dessa värden kan du nu beräkna betongens densitet, förutsatt att du använder den exakta informationen.

Video Board: Beräkningsprogram plintar - beräkna hur mycket betong som behövs för att gjuta plint