Montera snöfångare - det här är det bästa sättet att göra det

År efter år är snö på stigade tak ett stort hot mot förbipasserande och parkerade bilar. Snöhakarna har visat sig vara bäst i snöskyddssystem. Så här monterar du det och vad du ska leta efter, läs här.

Innan montering finns det några saker att tänka på

När det gäller ett beslut mellan snöfångare och snödrivare är kroken ofta den bättre lösningen. Det håller snön jämnt och förhindrar på ett tillförlitligt sätt en plötslig snedning av snö från taket.

Till skillnad från snöskydd är det ingen risk för att isbildning bildas under upptining - vilket i sin tur kan vara farligt.

Det är dock viktigt med snökrokar, att alltid rätt krok används för höger kakel typ. Båda måste passa ihop, annars är en professionell montering inte möjlig.

Beräkningsgrunder för kvantitet och monteringsdensitet

  • Totalt takområde
  • taklutning
  • Snöbelastning enligt DIN
  • möjliga faktorer som ökar snöbelastningen

Expertis behövs

Enligt gällande säkerhetsbestämmelser bör installationen endast utföras av yrkesverksamma - så du bör åtminstone ha tillräcklig kompetens.

Montera snöfångskroken - förklaras steg för steg

  • Snöfall i tillräcklig mängd
  • huvud
  • Säkerhetsmaterial för egen säkerhet för takarbete

1. Beräkna motsvarande efterfrågan på snäppkopplingar

Kriterierna för detta är takhöjden, takytans dimension och den så kallade snöbelastningen enligt DIN.

Därefter bestämmer du vid vilka intervaller vertikalt och horisontellt du vill montera snöhakarna. I takkanten måste alltid en kontinuerlig rad monteras.

Se till att det inte finns något stormskydd för takplattorna, vilket kan göra det omöjligt att installera snöfångskrokarna.

2. Ställ upp stegen och egen säkerhet

Se alltid till att höga stegar har en säker fot och hålls alltid säkert av en andra person. Nedgångar från taket eller stegen kan vara dödliga!

Dessutom ska du alltid vara tillräckligt säkrad när du arbetar på taket. Det finns motsvarande säkerhetsbestämmelser som du bör följa. Endast när den inbyggda säkerheten har ägt rum kan arbetet startas.

3. Haka i snöhakarna

Snöfångshakarna kan enkelt kopplas till motsvarande takplattor. Kontrollera tätheten.

Tips och tricks

När du får ett nytt tak är det bäst att få snöfångshaken monterad när du täcker taket. Så du har inga problem med eventuella stormsäkringar senare.

Video Board: