Fristående hus som ett prefabricerat hus

Ett av de mest populära husen i Tyskland är familjehuset - inte konstigt, det kombinerar hög levnadskomfort med effektivitet. I den här artikeln kommer du att lära dig vilka fördelar och nackdelar det fristående huset kommer att leda dig om det är byggt som ett prefabricerat hus.

Snabb konstruktion, bra organisation - det prefabricerade huset

Var kommer den "färdiga" i det prefabricerade huset från? För att möjliggöra den korta byggnadsperioden hos skalet, som vanligen bara tar några dagar och är en av de klaraste fördelarna med det prefabricerade huset, är de nödvändiga delarna prefabricerade på industriellt sätt. Den här korta byggtiden gör inte bara otåliga människor glada, men sparar också mycket stress och framförallt arbetskraftskostnader. Så ditt enfamiljshus kommer inte bara att byggas snabbt utan också professionellt genom den välutövade processen.

Vad gör du i ett normalt hus när problem eller frågor uppstår? Rätt, du måste besöka det ansvariga företaget (murare, elektriker etc.) och försöka hitta en lösning. Inte så med det prefabricerade huset. Eftersom din prefabricerade husleverantör tar över hela byggnaden av ditt enfamiljshus är han också den enda kontaktpersonen; Organisationen är nästan perfekt.

Fristående hus som ett prefabricerat hus: kommer

Det finns ingen anledning till kvalitativa problem i moderna prefabricerade hus. De prefabricerade delarna justeras till millimeteren och därigenom uppnå en jämn högre kvalitetsstandard än fasta hus. Dessutom är användningen av fasta material som betong i prefabricerade alltmer populära för att mildra de typiska svagheterna (footfall noise, clairaudience, etc.). Din enfamiljshus har därför många fördelar om du väljer ett prefabricerat hus.

Nackdelarna - mindre individualitet och ljudisolering

Som redan nämnts matchar ljudisoleringen av prefabricerade hus inte det som är ett fast hus. En annan nackdel är bristen på individualitet: Eftersom den prefabricerade husprincipen bygger på kataloger med redan färdiga hus finns det inte så mycket utrymme för egna beslut, Så du måste vara redo för kompromiss med ditt familjebostad.

Mycket irriterande är det lägre återförsäljningsvärdet: Även om det inte är rätt motiverat, förlorar prefabricerade hus värden snabbare än sina massiva konkurrenter.

Tips och tricks

Ta reda på priser, utrustning etc. från olika prefabricerade och fasta husleverantörer för att göra beslutet för en design enklare.

Video Board: