Sandstenskivor ska vara lös eller stängda


När det gäller grouting sandsten plattor, möter två motsatta åsikter ofta. Medan vissa vill ha helt stängda, krummfria fogar, föredrar andra löst förtunnad eller andningsbar lera utan cement. Speciellt på terrasser avviker intressena.

Löst eller tätt stängt

På en terrass, vars sandstenskivor är utlagda, är det möjligt att grouting med grout baserad på cement och / eller epoxiharts. Fogarna är stängda och ger ogräs ingen odlingsmark. Vattendräneringen måste säkerställas, eftersom lederna inte har någon vattenpermeabilitet.

Om sandstenen ligger löst på en säng, är det lämpligt att fylla dem löst med grus, sand eller grus. Denna fogning måste fyllas upp oftare och gör "smuts".

Som en kompromiss kan sandsten vara grouted med trass mortar, som är fallet med väggar. Den andningsbara muren skyddar sandstenens plattor och blir inte för svår. Återigen är dräneringen viktig.


Video Board: