Sandblästring i bilen - försiktig!


För slipning av kroppsdelar och undergolv, för lackering av fordonsdelar och speciellt vid restaurering av gamla fordon används främst sandblästringsmetoden. Men sandblästring är inte detsamma som sandblästring - det är så viktigt. Vad som är viktigt, och var du måste vara försiktig, kan du läsa här.

Sprängmedel, tryck och procedur

Det är viktigt att alla kroppsdelar är rätt slipande i rätt kornstorlek. Grova sprängmedier (t.ex. masugnslagg) kan snabbt skada känsliga paneler. Här kan även hål i plåten och bucklor förekomma, speciellt om kornstorleken var för stor.

Speciellt med en vintagebil ska i alla fall användas med tryckreducerare för att justera jettrycket så flexibelt som möjligt på arket.

Tips och tricks

Billiga kostnader och snabb genomförande är vanligtvis ett tecken på att arbetet sker snabbt med grova medel. Detta kan betyda fordonets död! Särskilt om det är en sällsynthet där reservdelar är svåra att komma ifrån.


Video Board: Blästring med Ibix i Pauli kyrkan Malmö