Sandblästring - med hur mycket bar?

Utöver sprängmediumets typ och kornstorlek och stråttrycket är en avgörande faktor vid sandblästring. För högt tryck med för hög kornstorlek och för grov slipmedel kan leda till skador på arbetsstycket. Detta är speciellt fallet med kroppsdelar och lakan.

Tryckreducerare i bruk

I många fall måste jettrycket vara flexibelt anpassat till arbetsstycket. När det gäller plåt spelar arktjockleken och produktionsmetoden för plåten alltid en roll när det gäller duktilitet.

Även vid sprängning av trä måste trycket alltid justeras flexibelt. Generellt är trycket inställt på ett värde mellan 6 och 10 bar, men däremellan bör det kunna styras flexibelt för att möta respektive arbetsstycke. Det finns tryckreducerare.

Tips och tricks

Om du vill sandblåsa dig själv måste du först fråga en professionell för råd om hur högt det maximala sprängtrycket ska vara för sprängmaterialet. Med enheter för hemmabruk når du emellertid vanligtvis inte mycket höga värden, eftersom kompressorerna är för svaga.

Video Board: Soda Blästring B23 Volvomotor