Rooferregler - informativ hjälpare


Takregler innehåller alla regler och råd som en roofer behöver för sitt arbete. Förutom de många tekniska reglerna för vissa omslag finns även produktdatablad för alla nödvändiga produkter i de två mapparna.

Grundregler och professionella regler

Speciellt i takhandeln finns det otaliga regler och regler. Till exempel varierar takhöjden, där en viss takbeläggning kan appliceras, allt från material till material.

Grundläggande regler för korrekt vattentätning och yttre väggbeklädnad är också en viktig information som ingår i de omfattande takreglerna.

Alltid aktuell och utbytbar

Eftersom Roofers uppförandekod ständigt uppdateras och uppdateras, är den bekvämt inrymd i en praktisk lösbladsamling i två praktiska mappar.

En uppdaterad innehållsförteckning ger information om de många användbara uppgifterna i takreglerna.

Vilken information finns i takreglerna?

Här är bara några små utdrag, vilken information är till exempel i denna omfattande uppsättning regler för takhandeln.

  • Särskilda regler för takläggning
  • Grundläggande regler för takläggning i varje fall för vissa takläggningar
  • Grundregler för vattentätning
  • åskskydd
  • Platt-direktivet tak
  • Tekniska regler Metalwork
  • Informationsark värme skydd
  • Produktdatablad för enskilda material

Håll räkningen väl

Oavsett om det är en oberoende entreprenör i takhandeln, som en journär eller som praktikant, kan den ursprungliga kostnaden för takregleringarnas regler och regler naturligtvis dras av från skatten.

Eftersom du också sparar mycket arbetstid med denna samling information har du uppnått en dubbel vinst, så att säga.

Tips och tricks

Denna lösa löpsamling av rooferregler är också en stor hjälp under träningen för de rätta beräkningarna.

Speciellt om det är svårt att komma ihåg de olika viktiga aspekterna av de enskilda byggmaterialen, är det här ett tydligt sätt att snabbt se upp varje detalj.


Video Board: