Takregleringsregler - ett viktigt verktyg i ditt dagliga arbete

Det dagliga arbetet med en roofer görs mycket lättare genom att snabbt hitta viktiga tekniska regler, broschyrer och produktdata. Så här hittar du dessa data snabbt och därmed sparar arbetstid, vi dyker upp i den här texten.

Specialregler regleras tydligt på ett ställe

De viktiga dokument som rooferen behöver flera gånger på en arbetsdag bör tydligt lagras på en lättillgänglig plats.

Naturligtvis är det ideala för lösa löv, som är arkiverade i mappar, eftersom nya löv kan införas snabbt. Uppdateringar kan också utföras extremt snabbt och billigt.

Lätt att kopiera

Eftersom dessa regler lätt kan tas från dem när de lagras på detta sätt kan de också kopieras snabbt och enkelt för att ta denna kopia till webbplatsen och till kunden för det dagliga arbetet.

De klara och grafiska ritningarna och representationerna gör sådana långa förklaringar enklare, vilket annars skulle ge till kunden eller medarbetaren. Detta sparar också mycket av den värdefulla arbetstiden som annars skulle behöva spenderas.

Hitta och tillämpa disciplinregler

De tekniska reglerna, som den tekniska regeln för bitumenbearbetningsark, kan inte alltid ha allt i sin mest aktuella form i åtanke. Självklart måste de fortfarande vara tillgängliga så att de kan användas.

Säkerheten hos både kunderna i deras hem samt medarbetarna och kollegorna beror på en korrekt och noggrann tillämpning av alla nuvarande principer för takhandeln. Därför beror tillämpningen av de tekniska reglerna för takfartyg också på deras snabba hittabarhet.

Utdrag ur innehållsförteckningen i de professionella reglerna

  • Specialregel för takläggning med fibercementbearbetningsark
  • Regler för ytterväggsbeklädnad med träbältros
  • Bly i konstruktion
  • Tips för ventilerad ytterväggsbeklädnad

Tips och tricks

Denna lösa arksamling av takspecialregler är redan värdefull i sin basutrustning. Men bara den ständiga uppdateringen gör det ännu mer värdefullt för det dagliga arbetet. De rättsliga kraven och kraven på material ändras ändå nästan dagligen.

Denna omfattande kunskap som sammanställts i två praktiska mappar är därför nästan oumbärlig i hantverkaren för effektivt arbete.

Video Board: