Tak för carport - vilka alternativ finns det?

Naturligtvis är taket den viktigaste delen av en carport. Den kan utformas på väldigt olika sätt. Designen har också en mycket viktig roll i optiken. Vilka möjligheter finns det för takdesignen, läs i det här inlägget.

takformer

Taket på carporten kan täckas med mycket olika material. Vanligtvis har carports ett platt tak. Takets form, men kan även anpassas till takets form av huset, eller utformas som ett pentak. Sadel och hakade tak är mer komplicerade statiskt har en mer komplicerad takkonstruktion. De är därför också mindre vanliga och lite dyrare.

taktäckningsmaterial

Beroende på vilket tak som valts för carport, finns olika monteringsmaterial tillgängligt. För det platta taket kan följande material vara:

  • PVC
  • Korrugerade eller trapesformiga ark
  • glas
  • fast takpanel (trä tak) med väderskydd (bitumen svetsspår)
  • EPDM folie

Last av taket

Det är viktigt att carporttakets lastkapacitet är tillräckligt hög för att klara de högsta snöbelastningarna som uppstår i respektive område. Denna möjliga belastning måste alltid beaktas även vid speciella användningar av carporttaket.

sol tak

Soltak blir allt vanligare i carports. Detta gör det möjligt att ladda elektriska cyklar eller till och med ett hybrid- eller elbil. Viktiga krav är:

  • lämplig plats för carport med så liten skuggning som möjligt (träd, andra byggnader)
  • tillräcklig bärkraft för carporttaket
  • tillräcklig tillgänglig yta
  • Södra orienteringen av carporttaket

Solavkastningen kan beräknas i förväg ganska exakt, så att man redan kan se i planeringen huruvida kostnadsfördelningsberäkningen fungerar.

gröna tak

Ett grönt tak i carports har blivit ganska vanligt. Viktigt att notera är dock att de enskilda skikten är korrekta och att taket har tillräcklig bärkraft.

Omfattande greening

Även enkla gröna tak kan innebära takbelastningar på 50-100 kg per kvadratmeter takyta. Dessutom måste urvalet av växterna anpassas till respektive plats och plats för carporten. Optiskt och ekologiskt är gröna tak i bosättningsområden mycket fördelaktiga.

Tips och tricks

Ett inbyggt carporttak underlättar reparationsarbetet betydligt. Också den regelbundna kontrollen över eventuella skador på taket är så mycket lättare.

Video Board: Byggbeskrivning - Utvändigt - Förstukvist