Rätt avloppsrör garanterar pålitlig dränering


För ett fungerande vattenavloppssystem måste rännan ha rätt storlek och dräneringsmunstyckena och nedrörets diameter måste vara korrekt dimensionerad. Förutom takytan och formen spelar den förväntade nederbörden en viktig roll.

Storleksförhållanden och avstånd

Avloppsuttaget består av avloppsanslutningar till avloppsrören, som antingen är Einhangstutzen eller rännor. De körs koniskt trattformade och accelererar flödeshastigheten för vattnet.

Viktigt är dimensionerna på avloppsröret, vilket måste matcha rännans storlek. Detta gäller både munstyckena och nedrörets diameter. En annan grund för snabb och tillförlitlig vattendränering är antalet och avståndet för varje avloppspunkt.

Som en tumregel antas i takrännor i normala dimensioner för privata byggnader av avloppsrör på avstånd mellan 1,50 och 1,80 meter. En möjlig lutning av kanalbanan och formen spelar en extra roll.

Standardstorlekar och installationstyper

När rännstorleken har beräknats enligt takytan som ska tappas, tilldelas lämpliga och tillräckliga diametrar för nedröret.

  • För urvalet gäller klassificeringarna av de nominella storlekarna, som definieras enligt europeisk standard DIN EN 612.
  • Standarddiametrarna för downpipes är sextio, åttio och ett hundra millimeter. Ju fler avloppspunkter är installerade, desto mindre diameter kan väljas.
  • Krokarna kopplas helt enkelt till motsvarande snittade hål i spåret och fixeras genom att fastna.
  • Kanallådorna är anslutna till takrännorna i sidled och används ofta som dekorativa element med små smycken.

Prisexemplar per styck

Precis som med takrännorna spelar materialet som används för att göra takrännor huvudrollen i prissättningen.

  • I dachrinnen-shop.de erbjuds den pre-weathered titanzinkhängaren för halvcirkelformiga takrännor, beroende på storlek, mellan cirka 14 och 30 euro vardera.
  • På hbw-handel.de finns en aluminiumkopplingstuit i fyra storlekar mellan nio och 14 euro vardera.
  • På fink-klempnereibedarf.de erbjuds kopparanslutningsrör mellan åtta och 16 euro vardera.

Tips och tricks

För att säkra avloppet i avloppet även i händelse av blockeringar och smuts, är plastikhäftare lämpliga, vilka placeras på avloppsuttagen.


Video Board: Göteborg kommunfullmäktige 2017-06-19