Gör en bordplatta med syntetiskt harts

Flexibiliteten hos syntetiskt harts möjliggör förverkligandet av många designidéer på en bordplatta. Syntetiskt harts, ofta i samband med en stålunderstruktur, väljs som panelmaterial av designtillverkare. En närmast obegränsad kreativitet uppstår när man förpackar och tätar andra material.

Slitstarkt och robust material

Syntetiska hartser bildar efter torkning och härdning stabila och tåliga bordplattor som är lätta att rengöra. Den relativt stora vikten skapar en säker vibrationsfri position och användbarhet. Speciellt inom designmöbler är materialet ofta valt. Det kan enkelt gjutas i ovanliga geometriska former.

Transparenta, halvtransparanta och färgade texturer, även med färggradienter och dekorativa mönster, är möjliga. Ytans ytor tolererar alla vanliga hushållsbördor bra och ett fallet vinglas eller citron- och vinägerplask gör bordslaken ingenting.

Återställ, renovera och spara

Det avgörande designområdet ges till en bordsskiva när ett befintligt basmaterial ska beläggas eller inneslutas med syntetiskt harts. Eftersom det syntetiska hartset fungerar som ett skyddande skyddskikt och skapar ett lufttätt hölje, kan organiska material som trä lätt inneslutas.

Renovering och restaurering av gamla bordsskivor är populärt. Skyddsförmågan hos de flesta syntetiska hartser gör det även möjligt att utföra gjutningen utan mycket förberedelse. På detta sätt bevaras spår av slitage och skador och placeras i en slags "showcase". Hål, stötar, sprickor, sprickor och andra tecken på åldring av träet hälls. På detta sätt kan attraktiva vintagedekorer uppnås.

Häll utställningar på bordsskivan

Den flytande bearbetningen av hartset möjliggör också konkreta konstnärliga designmöjligheter. Således kan dekorativa element sätts samman på en bärplatta. Det är inte nödvändigt att uppmärksamma en enhetlig höjd, eftersom det syntetiska hartset omsluter alla utställningar under ett självnivellerande skikt.

Klassiska dekoridéer är till exempel utformade mosaikarrangemang från kronkorkar till ölmattor till blommor, blommor, skal och miniatyrer av alla slag. Gjutningsdjup och ojämnheter kan uppnås genom att välja rätt syntetiskt harts. Ju högre designen av bordsskivan borde vara, desto högre måste viskositeten eller flytbarheten hos hartset vara.

Tips och tricks

Vid drapering av lösa föremål till en total inredning på bordplattan är det lämpligt att enkelt fixa alla utställningar. Du måste se till att de lim som kan användas inte har någon kemisk reaktion med hartset.

Video Board: