Bostads vinterträdgård - det kostar hur mycket det kostar

En bostads vinterträdgård representerar en stor ökning av värdet av huset och livskvaliteten. Men isolering och material får inte sparas i det här vinterträdgården. Därför är kostnaderna mycket högre än i en kall vinterträdgård.

Detaljerad planering

Den nya bostads vinterträdgården behöver mycket mer planering och övervägande än ett kallt växthus. För de nödvändiga sakerna, som vi har listat nedan i exemplet beräkningen, borde byggaren tänka på fler extrafunktioner.

Ventilation och skuggning

Redan under konstruktionen bör ventilationen planeras. Det är vettigt om det reagerar automatiskt och är kopplat till skuggningen. Naturligtvis krävs en automatisk kontroll för detta. Detta leder också till nästa punkt i samtalet, strömanslutningen.

I varje hörn av vinterträdgården bör ett tillräckligt antal socklar installeras. Här kan stämningarna snabbt ändras med feljus och växtlampor. Glöm inte tv-vänner en TV-anslutning i vinterträdgården.

Högkvalitativ vinterträdgård för levande

Vi har beräknat ett exempel här, för en mer ädel vinterträdgård. Detta är delvis utrustat med det nya värmeglaset och ett högkvalitativt stengolv. De 20 kvadratmeter av vinterträdgården kan helt läggas till vardagsrummet.

Trots alla erbjudanden och beräkningar kan exemplet bara ge en ledtråd, som tillhör ungefär husägaren.

kostnad översiktpris
1: a fundamentet1 400 EUR
2: a vinterträdgården med hälltak18 600 EUR
3. Täcker VS-glas7 600 EUR
4. Elvärme glas tilläggsavgift3 600 EUR
5. Fälldörrar 4,5 meter5 600 EUR
6. Stenbotten med installation3 600 EUR
7. Installationskostnader3 800 euro
övergripande44 200 euro

Tips och tricks

Förutom de höga inköpskostnaderna för det speciella värmeglaset måste du även ta med lite el som följdkostnader. Men ingen elektrisk uppvärmning är gratis och fördelarna med det uppvärmda glaset i en vacker bostads vinterträdgård är sannolikt mycket större än

Video Board: SeniorNet Sweden Ordförandekonferens i Malmö 2010-11-26 willy