Rostavlägsnande av järn


Alla järnmetaller tenderar att bilda rost, eftersom de normalt inte utgör ett skyddande oxidskikt som andra metaller. Att ta bort rost igen går på olika sätt. Vad som är möjligt kan du läsa här.

Alternativ för rostborttagning

Det finns olika mekaniska och kemiska sätt att ta bort rost från järn och järnmetaller:

  • mekaniskt avlägsnande genom sandblästring eller slipning
  • kemisk avlägsnande genom saltsyra eller oxalsyra
  • Omvandling av rosten till en stabil, icke-rostande förening av fosforsyra
  • Elektrolysprocess för avrörning

I alla fall måste rostfläckar bekämpas omedelbart, annars finns det risk för rost eller förlängning av rostskadorna.

Tips och tricks

Speciellt oxalsyra ger en mild och mycket effektiv process för kemisk rostborttagning.


Video Board: Rostborttagning