Regler och standarder för skorstenar


När det gäller skorstens- och avfyrningssystem finns det en rad bestämmelser som måste följas. Gränserna definieras, beräkningsmetoder ges och säkerhetsåtgärder tillgängliga. Vilka lagar och standarder som gäller för skorstenar kan läsas i den här artikeln.

Bundesimmisionsschutzverordnung

Den 1: a federala immunförsvarsförordningen handlar om små och medelstora förbränningsanläggningar, som de förekommer i hushållen. Det finns också en genomförandeförordning för 1: a BISchV.

utsläppsgränser

Förordningen om Federal Immission Control reglerar primärt gränsvärdena för förorening av partiklar och förorenande värden (kolmonoxid) i värmesystem.

Enligt gällande lagkrav måste därför många gamla vedspisar användas, eftersom de inte längre uppfyller gällande utsläppsregler.

Effektivitet för förbränningsanläggningar

Effekten av förbränningsanläggningar föreskrivs också av BISchV. System som är för låga i effektivitet får inte användas. För pelletsugnar är minsta effektivitet 90 procent, för ugnar och spisar 70 procent. Avgasförlusterna får inte överstiga 11 procent.

Övervakningsskyldighet för skorstenen

Enligt BISchV är skorstensfeber skyldig att styra och övervaka alla system med en nominell effekt på mer än 4 kW. Till skillnad från tidigare är det nu pågående test för små förbränningsanläggningar. KÜO, sopnings- och kontrollordern, som skorstenen sops måste följa, reglerar vad som händer när och hur - det är så att säga, hans bibel.

brand~~POS=TRUNC föreskrifter~~POS=HEADCOMP

Avfyrningsreglerna är inte rikstäckande enhetliga, men landets sak. Följaktligen har varje stat sina egna bestämmelser, som fastställs i respektive lands brandförordning. Det som är tillåtet i vissa stater kan därför vara förbjudet i andra stater. Information ges alltid av respektive ansvariga skorstenssvep.

Tekniska föreskrifter för skorstenar

Så omfattande som lagareglerna är också de tekniska föreskrifterna som gäller konstruktion och planering av skorstenar.

De viktigaste föreskrifterna anges i DIN 18160 och i DIN EN 13384. DIN 18160 är huvudsakligen inriktad på planering och utförande, medan DIN EN 13384 standardiserar de värme- och fluidkalkylmetoder som måste användas.

I många fall kompletteras tillämpliga standarder med respektive lands federala lagbestämmelser.


Video Board: Hur gör snickaren - Montering av innerdörr