Flytta kylskåpet - är det problematiskt?


Ofta vill du flytta kylskåpet lite, för att du vill installera något bakom det eller bara vill rengöra under. Om det här kan vara problematiskt och vad du ska leta efter under och efter flytten, läs i det här inlägget.

Flytta kylskåpet

Frittstående kylskåp är lätta att flytta. Ofta vill du också städa under eller behöva lite utrymme bakom det för att lägga en kabel eller reparera något.

Viktigt vid flyttning

Det är alltid viktigt att vara försiktig när du flyttar kylskåpet. Du bör alltid se till att tillräckligt med kabelavstånd är tillgängligt så att du inte ritar stickkontakten ur väggen. Annars kan kabeln skadas. Med en defekt kabel kan ett kylskåp inte längre användas.

Stäng av kylskåpet?

I grund och botten behöver du inte stänga av ett kylskåp om du flyttar det (om inte kabeln är tillräckligt lång). Men du bör se till att kylskåpet inte går när du flyttar det.

Under inga omständigheter ska du kyla eller luta kylskåpet under drift. I det här fallet kan kylmediet läcka ut ur kompressorn och skada kompressorn.

Även när den är avstängd, måste kylskåpet stå under en viss tid efter att den lutats innan den kan sättas på igen.

Viktigt efter att ha flyttat

Efter att ha flyttat bör du alltid justera kylskåpet kortfattat. Detta säkerställer att kylskåpet är i balans igen efter att ha tryckts tillbaka. Detta är viktigt för att säkerställa korrekt funktion av dörrförseglingen och dörren.

Tips och tricks

När du stänger av kylskåpet måste du naturligtvis också tänka på saker i frysfacket. Du får inte tina. Upptinad och återfryst mat kan vara skadlig, särskilt för fisk och kött.


Video Board: Göteborg kommunfullmäktige 2017-11-23