Rengör mekaniskt eller kemiskt bra

Innan rengöring av en hammare måste föroreningen bestämmas. När brunnen siltas och siltas, hjälper slamavvattning vanligtvis med mekaniska metoder som sköljning med en högtryckstvätt eller sköljning igen.

Vid smutsig brunn och vid korrosion är det ofta nödvändigt att ange ett "lösningsmedel" för att lösa upprustningarna. För detta ändamål är biologiskt nedbrytbar citronsyra i pulverform lämplig. Det hälls i dricksfontenen i en mängd av en eller två drickskoppar. Därefter bör brunnsröret stängas överst och citronsyran verkar i tre dagar.

Därefter måste locket avlägsnas noggrant, varigenom ansiktet under inga omständigheter måste böjas över brunnsöppningens öppning. Efter "utlakning" utförs en mekanisk spolning. Som ett alternativ kan den industriella vattenrenaren Carela användas enligt tillverkaren.

Video Board: Kvällsrutin för mitt ansikte. För en slät och fin hud, anti åldrande och anti rynkor.